Helpdesk Kerkbalans/parochiebijdrage

Onlangs is weer de jaarlijkse Actie Kerkbalans gehouden. Deze actie is bedoeld om aandacht te vragen voor de financiële ondersteuning die nodig is om het parochiewerk in al zijn facetten te kunnen blijven voortzetten.

Uit de reacties die we ontvingen blijkt,  dat de informatie over de Actie Kerkbalans soms vragen oproept. Vragen over de inhoud van de actie, vragen over de manier van overmaken van de kerkbijdrage, vragen over het aanpassen van de bijdrage, vragen over een fiscaal gunstige schenking, etc.

Daarom heeft het parochiebestuur besloten om een ‘Helpdesk’ in te stellen waar u met uw vragen aangaande de Actie Kerkbalans en de kerkbijdrage terecht kunt.

Hiervoor hebben we 2 telefoonnummers beschikbaar, namelijk 06 40303530 en 06 28952381.

Als u een van deze nummers belt krijgt u een bestuurslid aan de lijn. Deze kan uw vragen beantwoorden en u waar nodig verder helpen.

Het Parochiebestuur.