Vastenactie 2021: Werken aan je toekomst

Net als andere jaren organiseert Vastenactie ook dit jaar de Vastenactie-campagne. Deze staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een inkomen te verdienen en een eigen bedrijf op te zetten.

De afgelopen drie jaar volgden al meer dan vierduizend mensen een beroepsopleiding met hulp van Vastenactie en kregen meer dan tienduizend jongeren onderwijs. Tijdens de Vastenactie-campagne 2021 willen we nog meer mensen helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen, zodat ze voor zichzelf en hun familie kunnen zorgen én een rol kunnen spelen in hun gemeenschap.

Gebrek aan scholing is een belangrijke oorzaak van werkloosheid en armoede. Een (beroeps)opleiding kan daar verandering in brengen en de kans op een goede baan vergroten.

In 2021 ondersteunt Vastenactie wereldwijd projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs en ondersteuning geven bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal. Help Vastenactie de projecten te ondersteunen.

Er zal geen collecte in de kerk worden gehouden, maar er zijn diverse andere mogelijkheden om uw bijdrage te leveren:

– Geef via de digitale collectebus van de leden van het pastoraal team. Deze is te vinden via onderstaande link:

– Of via een overschrijving aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag
– Of scan de QR-code met de mobiele telefoon en maak het bedrag over via iDEAL.