Welkom in de kerk!

Al hebben we 2020 achter ons gelaten, ook 2021 zijn we nog niet meteen van de corona-crisis en alle maatregelen af. We mogen al blij zijn dat we nog wel de Eucharistie kunnen vieren, zij het met een kleine groep mensen.

Voorlopig blijven de volgende bepalingen van kracht:

  • niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren, die plaatsnemen op de aangegeven plaatsen in de kerk (op ruime afstand van elkaar)
  • een dringend advies dat alle aanwezigen een mondkapje dragen,  dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.
  • zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers en samenzang is niet toegestaan.

De Eucharistievieringen op zaterdag en zondag zijn op de volgende tijden:

Zaterdag 17.00 uur    Martinuskerk
Zaterdag 19.00 uur    Antoniuskerk
Zondag    10.00 uur    Genovevakerk
Zondag    11.00 uur    Martinuskerk  – ook te volgen via ons YouTube kanaal
Zondag    12.30 uur    Genovevakerk

Als u naar een  eucharistieviering wilt komen, moet u zich van te voren aanmelden. Dit kan  telefonisch via het parochiebureau van de betreffende kerk.

Sint-Oedenrode donderdag en vrijdag tussen 10 en 12 uur           0413-476455
Nijnsel                   donderdag en vrijdag tussen 10 en 12 uur           0413 472615
Son                         donderdag en vrijdag tussen 10 en 12 uur           0499 471266
Breugel                 donderdag en vrijdag tussen 11 en 12 uur           0499 847241

Door de week zijn er eucharistievieringen in de Martinuskerk, van maandag tot en met vrijdag om 19.00 uur. Voor deze vieringen is aanmelding vooraf niet nodig. U bent hiervoor van harte uitgenodigd!
Ook zijn de Mariakapellen van onze kerken dagelijks geopend voor gebed en het aansteken van een kaarsje.

Bijdrage aan de collecte
Wanneer u de eucharistieviering volgt via de website van de parochie, kunt u deelnemen aan de collecte door uw bijdrage over te maken op het rekeningnummer van de parochie: NL88 RABO 0138 2040 71 t.n.v. Parochie Heilige Oda, onder vermelding van “collecte”. De parochie heeft zeker in deze tijd uw bijdrage hard nodig. Bij voorbaat heel hartelijk dank daarvoor.

Als parochie mogen wij vorm geven aan de anderhalve meter parochie. Dat is wellicht niet het grote ideaal wat we voor ogen hebben, maar we zijn blij met de mogelijkheden om Gods Woord en Sacrament te mogen ontvangen, elkaar te ondersteunen en elkaar weer te mogen zien!

Lieve mensen, blijf gezond en houdt de moed erin!