Sannie de Rooij aangesteld als catechist

Bisschop de Korte heeft per 1 oktober Sannie de Rooij benoemd tot catechist in de Odaparochie. Ze is daarmee ook officieel lid van het pastoraal team. Sannie is voor velen geen onbekende. Hieronder geeft ze enige uitleg over haar nieuwe functie.

Toen ik in 2004 gevraagd werd om secretaris van het parochiebestuur te worden, bleek al snel dat ik weinig wist van de gang van zaken in een parochie. Ik was net met pensioen en had genoeg tijd, daarom heb ik meteen besloten om de opleiding tot pastoraal assistent te gaan volgen. Dat was een 4 jarige opleiding en in 2008 werd ik dus pastoraal assistent bij de Sint Petrus’ Banden’ parochie.
Ik bleef secretaris van het parochiebestuur. Na de verhuizing van pastoraal werkende Maroejska Slegers heb ik enkele taken van haar overgenomen. In 2012 kwam de fusie  met de Oda parochie en werd ik dus pastoraal assistente van de Oda parochie.
Nadat de bisschop in 2018 de functie van pastoraal assistent had afgeschaft. Werd er een nieuwe 5 jarige opleiding tot catechist  opgestart.  Als catechist behartig je de volwassenen-, jongeren- en kindercatechese, zet je je in voor activiteiten en projecten in de pastorale zorg van de parochie voor jongeren, gezinnen en ouderen, en je rust vrijwilligers toe voor hun werk voor de parochie.
Een aantal pastoraal assistenten, waaronder ik, kregen de mogelijkheid om een verkorte opleiding tot catechist te doorlopen. Deze verkorte opleiding heb ik in september met goed gevolg afgesloten.
Nu kijk ik er naar uit om als catechist aan de slag te gaan