De Odaparochie verlaten…

Per 15 september heb ik een nieuwe functie aanvaard binnen de afdeling Familiepastoraat van het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Al eerder had ik de taak van gedelegeerde van de bisschop op dit gebied. Deze taak vloeit nu over in een officieel dienstverband. Ik prijs me gelukkig dat ik deze taak vanaf nu mag delen met twee collega’s en ik kijk uit naar de nieuwe uitdaging.

Het betekent echter ook dat ik zal stoppen met mijn functie als pastoraal werkende in de Odaparochie. Dit is geen gemakkelijke stap voor mij. Door de jaren heen is de parochie voor mij familie geworden, in de goede zin van het woord. En wat zal ik deze familie, en mijn specifieke rol in het geheel gaan missen! 10 mooie jaren heb ik in de Odaparochie gewerkt. Genoeg om me verbonden te weten met velen. Ik kijk terug op mooie, vruchtbare jaren tussen vriendelijke, hartelijke en welwillende mensen. Juist de lange duur heeft me de gelegenheid gegeven verder te kijken dan een eerste indruk, het eerste oordeel. Kostbaar. Enorm dankbaar ben ik voor alle schatten die ik mocht ontvangen.

Toch denk ik dat het ook goed is om te bewegen, om ruimte te maken. Zo kan Gods Geest in zijn volheid blijven waaien. Vol vertrouwen ben ik over de toekomst van de parochie, de parochianen, hun verlangens en plannen. Mooie dingen staan te gebeuren, en u zult ze kunnen volbrengen. Mogen we zo, onder Gods zegen en op voorspraak van de heilige Oda de toekomst in gaan.

Manon van den Broek