Onze kerken gaan weer open

Beste vrijwilligers, beste parochianen,

Wij hebben er lang naar uit gezien. Nu komt het moment dan eindelijk nabij. Met de versoepeling van de maatregelen mogen wij binnenkort weer naar de kerk! Wij hebben een moeilijke tijd beleefd waarin wij de sacramenten niet konden ontvangen en elkaar nauwelijks hebben kunnen zien. Dit verandert binnenkort! Rond hemelvaart heeft de Nederlandse bisschoppenconferentie een drietal protocollen vastgesteld om de anderhalve meterparochie vanaf 1 juni gestalte te geven. Op 1 juli volgt de tweede stap.

Het bestuur, het secretariaat, de parochiebureau’s, de torengroepen, het pastoraal team en diverse vrijwilligers zijn bezig om de kerken gereed te maken om aan de protocollen voor openstelling van de kerkgebouwen voor de vieringen te voldoen. Het zijn veel regels die veel tijd vergen.

Hier leest u hoe de openstelling van onze kerken en gebouwen in zijn werk zal gaan.


Door de week zijn er eucharistievieringen in de Martinuskerk, van maandag tot en met vrijdag om 19.00 uur. Vanaf 15 juni kunt u daarbij ook weer de H. Communie ontvangen.

De Eucharistievieringen op zaterdag en zondag gaan weer van start op 4 juli. Helaas nog zonder zang en met een beperkt aantal mensen:
Zaterdag         17.00 uur        Genovevakerk (max. 60 mensen)
Zaterdag         19.00 uur        Antoniuskerk (max. 30 mensen)
Zondag            10.00 uur        Genovevakerk (max. 60 mensen)
Zondag            11.00 uur        Martinuskerk (max. 100 mensen – deze viering is ook te volgen via ons YouTube kanaal)

De uitreiking van de communie gaat gepaard met de nodige veiligheidsmaatregelen: desinfectie voor iedereen voordat u de communie ontvangt en een hoestscherm van plexiglas van waaronder u de communie krijgt uitgereikt.

Als u naar een zondagse eucharistieviering wilt komen, moet u zich van te voren aanmelden. Dit kan vanaf 1 juli via de website van de parochie of telefonisch via het parochiebureau van de betreffende kerk.


Er wordt veel van ons gevraagd. Iedereen gaat gebukt onder de restricties. Als parochie mogen wij vorm geven aan de anderhalve meter parochie. Laten we dat niet doen met een geest van kritiek die vermoeidheid en ontmoediging zaait, maar met een geest van uitdaging die saamhorigheid en hoop schept. Wij steunen elkaar en zetten de schouders eronder. Wij zijn verheugd om enkele mogelijkheden te hebben om Gods Woord en Sacrament te mogen ontvangen, elkaar te ondersteunen en elkaar weer te mogen zien! Lieve mensen, blijf gezond en houdt de moed erin! Wij bidden voor elkaar en hopen elkaar binnenkort weer te mogen zien!

Vriendelijke groet,

In corde Jesu,

Namens het bestuur, het pastoraal team en de torengroepen van de kerken,

Pastoor Robert van Aken