Nieuwsbrief

De laatste Nieuwsbrief dateert alweer van enkele maanden terug. We hadden andere plannen maar….. Met Pinksteren (31 mei) komt er echter een nieuwe Nieuwsbrief, ook in een nieuw jasje èn met een nieuwe naam, uit en die ligt achter in de kapellen van de kerken. Hij staat vol wetenswaardigheden en aan het woord zijn onder meer ook diverse vrijwilligers uit de parochie die aangeven wat hen de afgelopen maanden al dan niet bezig hield. Kom hem even ophalen als u een (extra) kaarsje aansteekt. Het is natuurlijk ook de laatste dag van de Mariamaand. De heilige Geest komt en Maria vertrekt, ze lossen elkaar af als het ware.