Pinksternoveen

“Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats” Zo begint de perikoop uit de Handelingen van de Apostelen die het Pinksterverhaal beschrijven. De leerlingen van de Heer zijn samen met Maria en de vrouwen in Jeruzalem biddend verzameld om de komst van de Heilige Geest af te wachten. Ze zitten als het ware sinds de Hemelvaart van de Heer in quarantaine.

Juist nu wij als christenen thuis gekluisterd zitten en Pinksteren niet in de kerk kunnen vieren worden wij herinnert aan de oorspronkelijke plaats waar de eerste christenen Gods Geest mochten ontvangen; in een zaaltje, in een huis verzameld in gebed. Ons isolement hoeft niet per se te betekenen dat de Heilige Geest dit jaar voorbij waait. We worden juist dit jaar uitgenodigd met meer ijver om zijn komst te bidden. Als parochie willen wij in de huizen verzameld zijn in gebed door het bidden van een noveen. Op 22 mei, daags na Hemelvaartsdag, nodigen wij u uit iedere dag thuis de noveen tot de Heilige Geest te bidden. Een noveen is een gebed dat negen dagen wordt herhaald. Zo kunnen wij ons voorbereiden op Pinksteren.

In de kerkportalen zal er vanaf zondag 17 mei een mooi gebed met Bijbelse teksten beschikbaar zijn. Daarnaast kunt u daar ook een noveenkaars ophalen waarbij een vrijwillige financiële bijdrage op prijs wordt gesteld. In de kerkportalen zal ook een noveenkaars branden met het Paasvuur.

Het Paasvuur is gewijd in de Paaswake. Het Licht van Christus dat in de kerk wordt binnengedragen verwijst naar God die zijn volk nabij is zoals Hij de Israëlieten, die door Hem uit Egypte bevrijd zijn, nabij was in de vuurzuil. Dit licht van Pasen wordt gedurende het jaar bewaard in de godslamp bij het tabernakel als symbool van Gods aanwezigheid met ons. Als u de noveenkaars thuis wilt laten ontbranden met het Paasvuur kunt u contact opnemen met het secretariaat. Op 22 mei komt iemand graag langs met dit bijzondere vuur. Zonder dit vuur bent u natuurlijk ook van harte uitgenodigd om een noveenkaars op te halen en mee te bidden. Moge onze harten ontbranden en vervuld worden van het vuur van Gods Geest.