Bid de noveen tot de H.Antonius van Padua

In het voorjaar wordt traditioneel de noveen gebeden voor de Portugese heilige. Negen dinsdagmorgens wordt de mis aan hem opgedragen in de Antoniuskerk in Nijnsel. Deze monden dan uit in de feestelijke en plechtige openluchtviering in het processiepark in Nijnsel, op de zondag rond de 13e juni, de sterfdag van de heilige Antonius. Vieringen met gelovigen zijn echter enige tijd geleden al stilgelegd en de noveenvieringen maken daar natuurlijk geen uitzondering op.
Vandaar dat dit jaar gekozen is voor een ‘digitale noveen’. Dat wil zeggen dat er elke week een gebed op de website verschijnt, negen weken lang. Kortom, u kunt de noveen op elke gewenst moment toch gewoon bidden! Ook bestaat er al langer de mogelijkheid om een digitaal kaarsje aan te steken, mooi om het gebed mee te beginnen. Intenties zijn er in deze tijd genoeg……
Of de openluchtviering in Nijnsel (zondag 14 juni) doorgaat is nog onzeker maar de kans lijkt op dit moment niet erg groot. Wij zullen u daarover tijdig informeren. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de (nieuwe) maatregelen die overheid en bisdom nog bekend zullen maken. 

Gebed 9 juni: Zelfbeheersing

Zelfbeheersing betekent dat je in sterk emotionele momenten de baas kunt zijn over jouw eigen emoties en begeerten. Je kunt je wensen, behoeften en driften in de hand te houden. God wil graag dat wij niet zomaar alles doen wat we willen, maar dat wij doen wat Hij zegt. Dit doet Hij niet om ons de les te lezen, maar omdat Hij het beste met ons voor heeft. (Jeremia 29:11)

Gebed 2 juni: Zachtmoedigheid

Zachtmoedig is een synoniem voor goedaardig en vriendelijk. Als je een zachtmoedig persoon bent, zul je een ander nooit opzettelijk schade toebrengen. Jezus noemt zachtmoedigheid als een van de eerste dingen in de Bergrede. (Matthëus 5:5) Zachtmoedigheid wordt gezien als een van de lastigste vertaalbare woorden uit het Nieuwe Testament. Dit omdat het een woord is met veel inhoud. Het gaat over goedentierendheid en nederigheid. Hierin gaat het dus niet om jezelf maar om de ander. Je onderleggen aan God en leven voor de ander, in plaats van voor jezelf. Wat een prachtig streven! Daarom is het ook niet gek dat Jezus zegt dat juist zij die zachtmoedig zijn, samen met Hem de aarde zullen erven. 

Gebed 26 mei: Trouw

Trouw wordt beschreven als loyaliteit of zich houden aan een verbintenis. Eigenlijk gewoon doen wat je hebt beloofd. Als er iemand is die altijd trouw is, dan is dat natuurlijk God. Zijn belofte zijn ja en amen. Hij zal je nooit teleurstellen. Laten wij ook net als God betrouwbaar zijn. (2 Korinthiërs 1:18)

Gebed 19 mei: Goedheid

Met goedheid wordt letterlijk goed zijn bedoeld. God is goed. Het is niet alleen een eigenschap van Hem, maar ook een beschrijving van Zijn hele wezen. God zelf is goedheid. (Psalm 34:9) God is ook de bron van goedheid. De mens zelf is van nature niet goed, maar door Gods goedheid kunnen wij goed doen aan de mensen om ons heen.  

Gebed 12 mei: Vriendelijkheid 

Vriendelijkheid wordt beschreven als iets waar zorg en aandacht uit blijkt tegenover andere mensen. Vriendelijke mensen zijn geïnteresseerd in anderen, geduldig, aardig en houden rekening met anderen. 

Gebed 5 mei: Lankmoedigheid

Lankmoedigheid is de eigenschap van lang en veel verdragen en vergeven. God is de meest lankmoedige persoon die er bestaat. Zijn geduld en liefde zijn voor eeuwig. (Jeremia 31:3)

Gebed 28 april: Vrede

Met vrede wordt een harmonie of rust bedoeld. De vrede die wij van God mogen ontvangen door de Heilige Geest, geeft ons deze rust en harmonie juist in de onrustige momenten van ons leven. Dit is een vrede die ons menselijk besef te boven gaat. Is dat niet geweldig?!

Gebed 21 april: Blijdschap

Blijdschap is anders dan vrolijkheid. Deze eigenschap zit diep van binnen en heeft niet te maken met de situatie waar je in zit. Paulus schrijft in de gevangenis Verblijdt u ten allen tijde! Hoe bijzonder is dat. Paulus liet de vreugde van de Heer zijn kracht zijn. (Nehemia 8:11)

Gebed 14 april: Liefde

Liefde is warme genegenheid, een gevoel van toewijding voor iemand anders. In de Bijbel spreken we meestal van een puur gevende liefde. Liefde die niks terug verwacht, net zoals God ons lief heeft gehad. God vraagt ook van ons dat we onze naaste liefhebben als onzelf en Hem boven alles. (Marcus 12:33)

NOVEEN tot St. Antonius van Padua

Heer onze God, wij bidden U:
geef dat wij op U durven vertrouwen,
uit U willen leven en van U kunnen spreken.
Aanvaard ons leven en onze dank,
Gij die ons geschapen hebt.
Wij bidden U, verhoor ons.

Kom over ons met uw heilige Geest,
als wij de moed en de vreugde verliezen.
Wij bidden U, verhoor ons.

Maak ons geduldig als wij onrustig zijn
en geen vrede kunnen vinden.
Wij bidden U, verhoor ons.

Ondersteun en bemoedig ons,
wanneer wij lijden aan eenzaamheid en ouderdom.
Wij bidden U, verhoor ons.

Wij bidden tot U op voorspraak van St. Antonius:
geef dat wij verloren zaken met zijn hulp weer terugvinden.
Wij bidden U, verhoor ons.

Geef dat wij het geloof in U weer terugvinden, als het ons ontbreekt.
Wij bidden U, verhoor ons.

Heer onze God, met deze woorden bidden wij U. U verstaat wat er leeft in de diepte van ons hart, en waarvoor wij geen woorden kunnen vinden. Help en bemoedig ons, Gij die liefde zijt,
nu en in eeuwigheid.
Amen.

Heilige Antonius,
trouwe metgezel van wie het moeilijk hebben,
trooster van wie bedroefd zijn,
tot U bidden wij om uitkomst:
wees voor ons een vriend en een voorspreker.
Dan zullen wij, samen met U,
God danken en verheerlijken,
nu en in eeuwigheid. Amen.