Woorden van hoop……

Beste bewoners van Berkenstaete en Odendael,

We leven in een vreemde tijd. Een virus heeft het leven van velen van ons tot stilstand gebracht. Alles wat vanzelfsprekend was, is het nu niet meer. De wereld van ‘druk, druk, druk’ is veranderd in een wereld van stilte en soms van eenzaamheid. In de zorg voor u zijn de medewerkers van zowel Berkenstaete als Odendael dagelijks keihard bezig om u bij te staan. Deze medewerkers doen hun uiterste best om u helpen bij de dagelijkse dingen, zoals eten, wassen, schoonmaken, enz.

Door de maatregelen van ons kabinet worden de bezoekers geweerd uit de verzorgingshuizen. Aan de ene kant is dit goed voor het behoud van uw gezondheid, aan de andere kant brengt dit ook vaak eenzaamheid met zich mee. We zijn allemaal mensen die in deze moeilijke tijden wel eens behoefte hebben aan een kus, een knuffel of een omhelsing. Helaas worden we allemaal beperkt in onze bewegingsvrijheid. Dat geldt ook voor ons als pastoraal team. Alles wat wij deden, kan momenteel niet meer. Dit geeft ons geen fijn gevoel. Juist wij als herders, willen u nabij zijn, ook al kan dit fysiek nu even niet. In de Schrift staat:

Wees niet bang, want ik ben bij je,
vrees niet, want ik ben je God.
Ik zal je sterken, ik zal je helpen,
je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.

Jesaja 41:10

Nu zult u denken, dat is mooi, maar dat ben ik wel! Ik ben eenzaam, ik ben bang. Dat snappen we heel erg goed. Daarom willen we u steunen. U kunt telefonisch contact zoeken met de parochie. Het algemene nummer is tel. 0413 477741 en de mail is . Een persoonlijk gesprek of (mis)intentie kunt u daar opgeven. U kunt ook vragen om een persoonlijk gesprek met iemand van het pastoraal team. Hiervoor staan we natuurlijk voor open.

Als diaken ben ik iedere avond tussen 19.00 – 20.00 uur voor u telefonisch beschikbaar. Dan neem ik contact met u op! Overdag is dat lastiger, omdat ik als docent nog altijd lesgeef op afstand. Tenslotte: Jezus heeft zelf gezegd dat hij altijd bij ons zou zijn. Wij proberen Jezus daarin te volgen, ook in deze donkere dagen. Wij zijn ook bij u allen!

Namens het pastoraal team Parochie Heilige Oda,
Diaken Peter Buijs