Parochie Heilige Oda en het Corona virus

In verband met het tegengaan van de verspreiding van het corona-virus is het tot nader order niet mogelijk om samen de Eucharistie te vieren. Toch willen u graag de mogelijkheid geven om op gezette tijden in onze kerken te komen bidden. Deze vastentijd blijkt nu ook een tijd van eucharistisch- en sociaal vasten te worden. Maak deze periode tot een tijd van verdieping en gebed.

Vandaar dat wij diverse gebedstijden, met uitstelling van het Allerheiligste, in onze kerken voorstellen. U kunt genieten van de stilte, het dag evangelie lezen, bidden voor de slachtoffers van het corona-virus, in stilte de rozenkrans bidden, bidden voor uw noden en intenties, het gebed van troost van onze bisschop bidden. Zo wordt deze vastentijd een tijd om onze pijn en vertwijfeling bij God neer te leggen en de ander te dragen tot Gods liefde en genezing. Van harte welkom!

Wij vragen u dringend om verspreid over de kerk te gaan zitten, elkaar niet aan te raken en niet te komen als u verkouden bent, hoest of koorts heeft.

Zondagen:
Martinuskerk, Sint-Oedenrode 9.30 – 10.00 uur
Door de week:
Maandag: Martinuskerk, Sint-Oedenrode 19.00 – 19.30 uur
Dinsdag: Martinuskerk, Sint-Oedenrode 19.00 – 19.30 uur
Woensdag: Martinuskerk, Sint-Oedenrode 19.00 – 19.30 uur
Donderdag: Martinuskerk, Sint-Oedenrode 19.00 – 19.30 uur
Vrijdag: Martinuskerk, Sint Oedenrode 19.00 – 19.30 uur

De voorportalen van al onze kerken zijn, zoals gewoonlijk, dagelijks geopend voor het aansteken van een kaarsje.

Veertigdagentijd, Goede Week, Pasen, Paastijd tot en met Pinksteren
Helaas is het niet mogelijk deze bijzondere tijd van het kerkelijk jaar samen te vieren. Dat doet ons werkelijk pijn. Door de gelegenheid tot Aanbidding (zie boven), door de mogelijkheid om via internet de mis te kunnen volgen, door parochie-informatie te delen via Facebook, de parochiepagina, de nieuwsbrief, de website kunnen we toch met elkaar verbonden zijn in deze tijd. Wachtend op de tijd dat we met lijf en leden weer bij elkaar aanwezig mogen zijn.

Misintenties
Alle misintenties voor de missen die niet publiekelijk gelezen worden, gaan naar één mis op de zondag van die week. Deze mis wordt elke zondag in deze moeilijke periode in afzondering gevierd door het pastorale team, en vertegenwoordigt de hele parochie.
De parochie biedt aan op een ander moment, wanneer de mis weer publiekelijk gevierd zal worden, opnieuw voor deze intentie te bidden. U kunt dan weer zelf, eventueel met uw familie bij de mis aanwezig zijn. Hieraan zijn geen kosten verbonden. U dient hiervoor wel zelf contact op te nemen met het betreffende parochiebureau.

Uitvaarten in de Odaparochie

Bij uitvaarten in onze parochie wordt gevraagd u te houden aan de richtlijnen van het RIVM en de maatregelen van de bisschoppen (29/3):

– maximaal 29 personen in het kerkgebouw,
– er is alleen telefonisch contact bij de voorbereiding van de uitvaart,
– er is geen communie-uitreiking tijdens de uitvaart,
– er kan alleen een woorddienst gevierd worden, geen eucharistie,
– er mag worden plaatsgenomen in de eerste 10 kerkbanken aan beide zijde van het middenpad opdat de banken daarna gereinigd kunnen worden,
– de afstand van anderhalve meter tot elkaar moet in acht worden genomen.
– er is een mogelijkheid om de uitvaart live te streamen.

Wij hopen op uw begrip in deze moeilijke tijd en blijven voor uw dierbare bidden. De priesters van de parochie lezen privémissen voor alle overledenen. In deze pijnlijke corona-crisis brengt de parochie, die met u meeleeft, de helft van de uitvaartkosten in rekening.

Bijeenkomsten
Alle bijeenkomsten in groepsverband zijn komen te vervallen; catechese, koorrepetities, ouderavonden, kinder-, tiener- en jongerenbijeenkomsten en gemeenschapsbijeenkomsten. Wanneer het weer mogelijk is om zonder risico lijfelijk bij elkaar te zijn, pakken we de draad weer op. U ontvangt hierover bericht.

Eerste Heilige Communie en Vormsel
De vieringen van de Eerste Heilige Communie (17 en 24 mei) en de toediening van het Vormsel bij enkele jongeren (31 mei) gaan niet door op de vastgestelde datum. Vooralsnog houden we als nieuwe datum voor de Eerste Communie aan zondag 6 september. Om 10.00 uur is de viering in de Martinuskerk, om 12.00 uur in de Genovevakerk.
Het Vormsel zal worden toegediend op zondag 13 september in de Martinuskerk.
Dit alles alleen als de maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus dit toelaten.

Ik wil een van de pastores spreken
Wanneer u een van onze pastores wit spreken, kunt u te allen tijde contact opnemen met de parochie via nummer 06 20568528.

Parochiesecretariaat en parochiebureaus
De lokale parochiebureaus zijn gesloten. Het centrale secretariaat en telefoonachterwacht zijn normaal bereikbaar, echter alleen telefonisch en via mail. 0413 477741

Tot slot: hoe blijf ik op de hoogte
Via onze Facebook pagina en via deze website houden wij u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in de parochie.