Kerk open voor gebed

In verband met het tegengaan van de verspreiding van het corona-virus is het tot nader order niet mogelijk om op zondag de Eucharistie te vieren. Toch willen u graag de mogelijkheid geven om op gezette tijden in onze kerken te komen bidden. Deze vastentijd blijkt nu ook een tijd van eucharistisch- en sociaal vasten te worden. Maak deze periode tot een tijd van verdieping en gebed. Vandaar dat wij diverse gebedstijden, met uitstelling van het Allerheiligste, in onze kerken voorstellen. U kunt genieten van de stilte, het dag evangelie lezen, bidden voor de slachtoffers van het corona-virus, in stilte de rozenkrans bidden, bidden voor uw noden en intenties, het gebed van troost van onze bisschop bidden. Zo wordt deze vastentijd een tijd om onze pijn en vertwijfeling bij God neer te leggen en de ander te dragen tot Gods liefde en genezing. Van harte welkom! Wij vragen u dringend om verspreid over de kerk te gaan zitten, elkaar niet aan te raken en niet te komen als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. 

Op zondagen in de Martinuskerk in Sint-Oedenrode en de Genovevakerk in Son en Breugel van 9.30 tot 10.00 uur. En op maandag tot en met vrijdag van 19.00 -19.30 uur in de Martinuskerk in Sint-Oedenrode.