Toeslagen

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de parochie H. Oda, kortweg Caritas, zet zich met hart en ziel in voor medemensen die hulp nodig hebben. In een reeks artikelen in de Mooi Rooikrant en de Mooi Son&Breugelkrant delen we graag informatie die behulpzaam kan zijn als u zelf iets wilt doen. Kijk hier als u het laatst verschenen artikel wilt lezen.