Familiemiddag Sint Maarten

Het is toch altijd weer een mooi gezicht: een optocht met lichtjes. En dan bedoel ik niet eens zo’n spectaculaire halfvasten optocht met grote verlichte praalwagens, maar een groep kinderen die met hun lampionnen door de straat trekken. Ook een mooie traditie met Sint Maarten. Met zo’n lampionnenoptocht besluiten we dit jaar de tweede les van onze communie-voorbereiding. Het is dan ook niet zomaar een gewone bijeenkomst. We maken er een familiemiddag van voor alle communicanten van de hele Odaparochie, mèt hun ouders, broertjes en zusjes. Op zondagmiddag 10 november komen we allemaal bij elkaar in de Martinuskerk. Daar vieren we eerst de mis, we bidden en zingen samen, en elk onderdeel van de mis wordt uitgelegd. Daarna zijn er drie workshops op verschillende locaties in en rond de kerk: we gaan kijken wat er allemaal gebeurt bij een doop; we doen een soort spel om Jezus beter te leren kennen en we knutselen een lampion voor de optocht. Tenslotte wordt het verhaal van Martinus uitgespeeld. We hopen dat we deze middag niet alleen veel zullen leren over het geloof, maar dat we vooral met elkaar mogen ervaren hoe fijn het is om bij God en de kerk te horen.

Diaken Wilchard Cooijmans