Vormselvoorbereiding, je kunt nog aansluiten

De voorbereiding op het Vormsel is inmiddels van start gegaan.  Op 4 en 5 september waren er informatieavonden voor ouders en kinderen over het Vormsel en de voorbereiding daarop. Na de startviering op 22 september volgen begin oktober de eerste bijeenkomsten voor de kinderen.

De voorbereiding op het Vormsel  bestaat in onze parochie uit:

  • De startviering op zondag 22 september
  • Drie bijeenkomsten van anderhalf uur in een kleine groep
  • Deelname aan de vormelingendag van het bisdom (Power of Fire) op zaterdag 18 april 2020. 
  • Deelname aan één of meer keuze-activiteiten in de loop van het schooljaar
  • De dankviering op zondag 14 juni 2020
  • Een ouderavond voor de ouders

We bereiden kinderen voor op het vormsel wanneer zij in groep 8 zitten of 11 jaar en ouder zijn. De vormselviering zelf is op zondag 1 december 2019 in de Genovevakerk in Son en Breugel.

Ook al heeft u de informatie avonden gemist, u kunt uw zoon of dochter nog wel aanmelden voor de voorbereiding op het Vormsel.  Neem dan vóór 1 oktober contact op met het parochiesecretariaat. Meer informatie vindt u hier.

Manon van den Broek, pastoraal werkende parochie Heilige Oda
Wilchard Cooijmans, diaken parochie Heilige Oda