ter inspiratie

Bezinningsbijeenkomsten “Ter Inspiratie” gestopt

Vol goede moed gingen we begin van dit werkjaar van start met deze reeks bezinningsbijeenkomsten onder de titel Ter Inspiratie. Vanwege de coronamaatregels werden de bijeenkomsten in de kerk gehouden, op veilige afstand van elkaar. Hoewel de avonden door de aanwezigen gewaardeerd werden, bleef het aantal bezoekers altijd erg gering. Meerdere keren kwamen er slechts twee bezoekers. Gezien alle energie die in deze bijeenkomsten moet worden gestoken (figuurlijk, maar ook letterlijk) hebben we besloten om te stoppen met deze reeks. We gaan bekijken hoe we volgend werkjaar een ander aanbod van bezinningsbijeenkomsten kunnen gaan organiseren.

Kapelaan Bryan vd Mortel en diaken Wilchard Cooijmans