Bezinningsavonden

Op 8 december 2015 opende paus Franciscus een jubeljaar, een genadejaar, een jaar van barmhartigheid. Met dit jubeljaar wil hij onze aandacht richten op Gods barmhartigheid, opdat ook wij ons die barmhartigheid dieper eigen zouden maken en barmhartige mensen worden.

Vanuit de Oda-parochie willen we hier onder andere vorm aan geven door een reeks bezinningsavonden. De avonden zijn heel verschillend van inhoud, maar ze hebben één ding gemeen: ze willen ons inspireren tot barmhartigheid, respect voor onze medemensen en voor heel Gods schepping.

Na een inleiding is er ruimte om met de sprekers en met elkaar in gesprek te gaan. Elke bijeenkomst is als volgt opgebouwd:

– 20.00 uur Opening met gebed
– 20.05 uur Inleiding
– 20.50 uur Pauze met koffie en thee.
– 21.00 uur Verwerking – geloofsgesprek en ervaringen
– 21.30 uur Afsluiting

De avonden worden gehouden in het parochiecentrum van de Goede Herderkerk, Mgr. Bekkersplein 1, 5491 EB Sint-Oedenrode.

Vanaf 19.45 uur staan koffie en thee klaar, zodat we om 20.00 uur ook echt kunnen beginnen. Om 21.30 uur wordt de avond afgesloten.

De bijeenkomsten zijn los van elkaar te volgen, maar u bent natuurlijk van harte uitgenodigd om u in te schrijven voor de hele reeks.

Het is fijn als u zich voor de avonden aanmeldt, maar het is niet verplicht. Aanmelden kan tijdens kantooruren via het centrale parochiesecretariaat (0413-477741)of via email wcooijmans@heiligeodaparochie.nl

Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

Van harte welkom!

Eerste avonddinsdag 19 januari

160103-3Laudato Si, Geprezen zijt Gij!

Inleider: broeder Theo van Adrichem o.f.m. gardiaan van het Franciscanenklooster in Megen.
In juni 2015 verscheen de tweede encycliek van paus Franciscus, getiteld ‘Laudato Si’. De openingswoorden zijn overgenomen uit het Zonnelied van Franciscus van Assisi. De paus uit zijn zorgen over ons ‘gemeenschappelijke huis’, de wereld, en doet een beroep op onze verantwoordelijkheid, op basis van de taak die God de mens in de schepping heeft toegewezen.

Tweede avond – dinsdag 16 februari

Kindia (Kind in India)

Inleidsters: Annemieke van den Broek, Carlijn van den Broek en Nettie Cleutjens

160103-1De stichting Kindia ondersteunt diverse projecten in Zuid-India voor, veelal verstoten, lichamelijk gehandicapte kinderen. Enkele initiatiefneemsters van deze stichting willen graag hun ervaringen met ons delen. De opbrengst van het vasten-project van de Odaparochie en de protestantse gemeente Sint-Oedenrode, Son&Breugel is ook bestemd voor deze stichting.

Derde avonddinsdag 23 februari

160103-4Vincentius a Paulo (1581-1660)

Inleider: pastoor Vincent Blom

Vincentius was een Franse priester, die de barmhartigheid van God hoog in zijn vaandel had staan. Hij ontwikkelde een totaal nieuwe visie op de naastenliefde door zich daadwerkelijk in te zetten voor de meest armen. Velen gingen in zijn voetspoor en werden dragers van deze liefdesboodschap.

 

 

Vierde avond – dinsdag 8 maart

Moeder Teresa (1910-1997)

Inleider: pater Pushpa Raj

160103-5Moeder Teresa wijdde haar leven aan de armen van de sloppenwijken van het Indiase Calcutta. Ze ontfermde zich over kinderen en stervenden. Ze ontving in 1979 de Nobelprijs voor de Vrede. Op 4 september 2016 wordt ze door paus Franciscus heilig verklaard.

 

 

Vijfde avond – dinsdag 15 maart

Moderne geloofsgetuigen

Inleiders: Joris van Voorst, directeur van Kerk in Nood, en Dennis Peters

160103-2De getuigenis van Shahbaz Bhatti, de katholieke minister voor minderheden in Pakistan, is indrukwekkend. Op 2 maart 2011 schoten extremisten hem dood. Hij voorspelde dat hij zijn leven zou geven voor de vervolgden in zijn land en zei: “Deze toewijding maakt mij gelukkig. Ik zoek geen populariteit, ik wil geen machtsposities. Ik wil slechts een plaats aan de voeten van Jezus. Ik wil dat mijn leven, mijn karakter, mijn daden voor mij spreken en zeggen dat ik Jezus Christus volg. Ik wil voor Christus leven en voor Hem sterven. Ik heb in dit land geen angst.” Kerk in Nood vertelt zijn verhaal en dat van andere bronnen voor ons geloof.

Zesde avond – dinsdag 29 maart

160103-6Frederic Ozanam (1813-1853)

Inleider: diaken Wilchard Cooijmans

In 1833 richtten enkele studenten in Parijs, op initiatief van de actieve Frédéric Ozanam, een liefdadigheidsconferentie op. Het was het begin van een wereldwijde organisatie: de Vincentius-vereniging. De laatste bijeenkomst is gewijd aan deze bewogen initiatiefnemer: Frédéric Ozanam.