Lectoren

De lectoren verzorgen tijdens de eucharistieviering de voordracht van de eerste en tweede lezing. Tevens lezen zij de voorbede en assisteren indien nodig bij het uitreiken van de H. Communie. Wilt u lector worden in een van onze kerken? Neem contact op met de pastoor  of het Parochiesecretariaat.