Een boeken beurs met een gouden randje

In het weekend van 21 en 22 februari werd in de Odaschool de jaarlijkse boeken- en platenbeurs van de Stichting Behoud St. Martinuskerk gehouden. De opbrengst is ruim € 23.000,00.  Opnieuw een recordbedrag!!! Een bedrag dat ten dienste staat van het behoud van de Rooise St. Martinuskerk. In de aanloop van de boekenbeurs vroegen wij om een mooi cadeau voor […]

Lees meer

Hoe houd ik vol?

Er zijn verschillende manieren om tijd en ruimte te maken voor God en voor jezelf in de Veertigdagentijd. Een bekende manier is het vasten, het matigen in alles wat je eigenlijk teveel doet. Dat kan eten zijn, maar ook werken, beeldschermen, enz. Het geld en de tijd die we zo ‘overhouden’ gaat naar anderen. Zo maken we de wereld rijker. […]

Lees meer

Nieuw leven

De veertigdagentijd is begonnen. We zijn op weg naar ons grootste feest: Pasen. In de Veertigdagentijd mogen we onszelf onderzoeken. Doe het maar, en neem gerust je tijd! We mogen in deze tijd afscheid nemen van wat ons kwelt. We mogen afscheid nemen van de nijd die in ons leeft, van de jaloezie, van de ijverzucht, van hoge ambities op […]

Lees meer

Wie A zegt, moet ook B zeggen

Onderstaande tekst voor u gelezen op sociale media, in een discussie over wel of niet meedoen met vasten: “Ik ga wel vasten. 40 dagen zonder Facebook. Heb het vorig jaar ook gedaan en was echt een succes! Binnen de studentenverening in ‘s-Hertogenbosch (Oeteldonk met carnaval) hebben we afgesproken dat als je meedoet met carnaval dat je dan ook iets kiest […]

Lees meer

Twitteren met God krijg antwoord op al je geloofsvragen

Het project “Tweeting with GOD” (#TwGOD) bestrijkt alle belangrijke aspecten van het katholiek geloof. Thema’s omvatten God en schepping, de Kerk, gebed en liturgie, en het leven als christen. In totaal omvat het project 200 vragen en antwoorden, ‘Tweets’ genoemd (zie onder). Deze worden gepresenteerd in een aantrekkelijke moderne stijl. Iedere dubbele pagina in het boek is rijk geïllustreerd en compleet […]

Lees meer

Paus bezorgd om Nederlands priestertekort

Rome (ANP/Kerknet) Paus Franciscus is bezorgd over het tekort aan priesters in Nederland en België. Ooit kwamen er veel missionarissen uit deze landen, maar vandaag de dag is het aantal mensen dat zich geroepen voelt tot het priesterambt of toe te treden tot het kloosterleven sterk teruggelopen, zei hij maandag 16 februari j.l. tot een delegatie van Pro Petri Sede, […]

Lees meer

Een cadeau voor een 100-jarige

Komende zaterdag en zondag wordt in de Odaschool de jaarlijkse boekenbeurs gehouden. Deze beurs wordt georganiseerd door de Stichting Behoud Martinuskerk. Een stichting die zich sinds 1990 inzet voor het behoud van de fraaie en monumentale St. Martinuskerk in het centrum van Sint-Oedenrode. Komende juli is het 100 jaar geleden dat de St. Martinuskerk werd ingewijd. De boekenbeurs is een […]

Lees meer

Veertigdagentijd: Samen op weg naar Pasen

De veertigdagentijd  is van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed. Voor het eerst zal er in deze tijd een viertal oecumenische avondgebeden worden georganiseerd door de protestantse gemeente Sint-Oedenrode, Son en Breugel en de Heilige Oda parochie . Op weg naar Pasen staan we in deze korte gebedsdiensten stil bij de weg die Jezus ging en zijn boodschap […]

Lees meer

Aswoensdag

18 Februari is het Aswoensdag, het begin van de Veertigdaagse voorbereiding op het Paasfeest. Samen met Goede Vrijdag is Aswoensdag een officiële dag van vasten, onthouding van vlees en van gebed. Op Aswoensdag zijn er diverse vieringen in onze parochie waarbij gelegenheid is om het askruisje te ontvangen als teken dat wij willen ingaan op de uitnodiging om met de […]

Lees meer
1 88 89 90 91 92 94