De woorden van St. Antonius keren terug

De Sint-Antoniuskerk in Nijnsel kende lange tijd een fraai interieur met onder andere kleurrijke schilderingen. In de loop van de tijd heeft dit kerkgebouw de nodige transformaties ondergaan. Veel van het oorspronkelijke interieur is verloren gegaan. Dat geldt ook voor de muurschilderingen. Bij de restauratie die nu gaande is, wordt het interieur van de kerk weer opnieuw verrijkt. Dit gebeurt […]

Lees meer

Het verhaal gaat verder

 Andere kerken leven voort in die van Nijnsel Zo kopte vorige week het Eindhovens Dagblad in een artikel naar aanleiding van de werkzaamheden in de Nijnselse St. Antoniuskerk. Nadat enkele jaren geleden de buitenzijde van dit monumentale kerkgebouw aan een grondige restauratie werd onderworpen, wacht nu de binnenzijde eenzelfde behandeling. En zoals gezegd, andere kerken zullen voortleven in het Nijnselse […]

Lees meer

Collecte voor noden in onze eigen omgeving

In onze parochie zijn we bezig met de oprichting van een Parochiële Caritas Instelling (PCI). De PCI krijgt de naam “PCI De Goede Herder”. Deze PCI wil mensen ondersteunen, met name in materiële en financiële nood. Ze doet dit door een luisterend oor te bieden, te helpen bij het vinden van de weg naar de juiste instanties en zo nodig […]

Lees meer

Het Geloof in het dienstbare leven van God en Zijn Kerk

Afgelopen zondag preekte ik in de heilige Eucharistie in de Rooise kerken over de roeping. Het thema deze zondag was toevallig ook ‘roepingen’ en ik was verheugd om te kunnen preken voor de parochianen van de heilige Oda parochie van Sint-Oedenrode en Son & Breugel. Ik ben in Rooi om hen allemaal te bedanken. Ik ben hen zeer erkentelijk voor […]

Lees meer

Nederlandse missiezuster in Niger ondergedoken

Graag vragen we uw gebed voor een christelijke missiezuster in Niger die is ondergedoken vanwege de aanvallen op christenen door radicale islamisten. Kerk in Nood heeft de nuntius in Niger toegezegd te zullen helpen met noodhulp en bij de wederopbouw. De islamitische terreurgroep Boko Haram wil in Niger alle christenen uitroeien. Dat schrijft een Nederlandse missiezuster, die vanwege veiligheidsredenen anoniem wil […]

Lees meer

Maria Lichtmis en Blasiuszegen

Maandag 2 februari  vieren wij het feest van de opdracht van Jezus in de tempel van Jeruzalem. In de volksmond kennen wij dit feest als ‘Maria Lichtmis’.  Op de veertigste dag na zijn geboorte brengen Maria en Jozef hun Kind volgens de bepalingen van de joodse wet naar de tempel van Jeruzalem om Hem daar als eerst geborene aan God […]

Lees meer

Kerkbalans 2015

‘Mijn kerk in balans’ Deze week gaat ook in onze parochie de actie Kerkbalans weer van start. Actie Kerkbalans is al jaren een van de grootste fondsenwervende acties in Nederland, waarmee plaatselijke kerken hun leden om een financiële bijdrage vragen. Dit jaar komt de actie met een nieuwe campagne waarin de slogan ‘mijn kerk in balans’ een centrale rol speelt. […]

Lees meer

Tarieven 2015

Hierbij informeren wij u over de door het parochiebestuur vastgestelde tarieven voor diensten en begraafplaatsen voor 2015. De tarieven voor de diensten zijn nagenoeg gelijk gebleven met de tarieven van 2014 m.u.v.  een paar kleine aanpassingen. De tarieven voor de begraafplaatsen zijn wel aangepast. In vergelijking tot de adviestarieven van het Bisdom lopen onze tarieven behoorlijk achter. Daarom hebben we […]

Lees meer

Goud voor ‘Deo Favente’.

In een riant gevulde Antoniuskerk in Nijnsel luisterde afgelopen zondag het dameskoor de eucharistieviering op. Iets bijzonders? Inderdaad! Want ze doen dat dit jaar al vijftig jaar met veel overgave. Een viertal dames stond zelfs al mede aan de wieg van het koor in 1965. Voorganger Pastoor Blom en zijn secondant pastoor Frans Vrijdag waanden zich volgens eigen zeggen op […]

Lees meer

Iets voor u?

Komt U uit het Rooise gedeelte van de Odaparochie, en wilt U samen met anderen de wereld redden of juist mooier maken? Dan is dit misschien iets voor U. In het Son Breugelse deel van onze parochie vormen parochianen en gemeenteleden van de Protestantse gemeente te Sint-Oedenrode, Son en Breugel samen het IDO; Interkerkelijk Diaconaal Overleg. Vanuit dit overleg worden […]

Lees meer
1 86 87 88 89 90 91