Ark Kinder Club

Op woensdag 16 september gaat de Ark Kinderclub van onze parochie weer van start. De bijeenkomst wordt gehouden in het zaaltje bij de Goede Herderkerk in Eerschot en duurt van half 1 tot half 3. Eerst eten we samen, dan lezen we uit de bijbel, knutselen, zingen enz. De Ark-club is voor kinderen van 6 tot 10 jaar. Opgeven kan […]

Lees meer

Verhuizen

Toen ik zelf op mijn 17e het huis uit ging om theologie te gaan studeren in Heerlen, vond ik dat natuurlijk spannend voor mezelf, maar dat het voor mijn ouders ook heel wat  moest zijn, is toen niet echt bij me opgekomen. Nu onze oudste dochter het huis uit gaat, nog wel gaat emigreren (als is het maar naar Duitsland), […]

Lees meer

Bijzondere Gildemis in Odaparochie

Zondag 6 september vond in Sint-Oedenrode de Kringgildedag van de ‘Dommelgroep’ plaats. Voorafgaande aan de festiviteiten op het gemeentehuis, de Markt en het Gildeterrein aan de Ollandseweg, werd in een volle St. Martinuskerk een bijzondere Gildemis opgedragen. Negen gilden gaven kleur en klank aan deze feestelijke hoogmis. Gildekoor Sint-Barbara uit Dinther verzorgde de liturgische gezangen. Aan het einde van de […]

Lees meer

Een verjaardag om nooit te vergeten!

Dat was het op zondag 16 augustus voor  mij en mijn familie. Hier had ik echt niet op gerekend. De velen die vanuit de parochie en ver daarbuiten die morgen naar de St. Martinuskerk in het centrum waren gekomen om met mij en elkaar, mijn 75ste verjaardag te vieren. Ik dank al mijn collega’s van het pastorale team, onder leiding […]

Lees meer

Feestelijke eucharistie gildedag “Dommelgroep”

Zondag 6 september vindt in Sint-Oedenrode de jaarlijkse Kringgildedag  van de Dommelgroep plaats. Het Rooise Gilde Sint-Joris is dit jaar gastheer. De Kringgildedag begint om 9.30 uur met een feestelijke eucharistieviering in de Sint-Martinuskerk (centrum).  Het feestelijk karakter komt onder andere tot uitdrukking door de aanwezigheid van de vele gildebroeders- en zusters in kleurrijk tenue, maar ook door de zang […]

Lees meer

Pastor Paul Rens bij laatste teamoverleg

Vanwege het bereiken van zijn 75e verjaardag, 16 augustus jongstleden, heeft Pastor Rens zijn actieve pastorale loopbaan beëindigd. Vanaf het begin van het nieuwe werkjaar zal hij als priester-assistent in onze Odaparochie werkzaam zijn. Alle werkzaamheden die verbonden zijn aan het parochiepastoraat zijn in de voorbije maanden afgebouwd. Pastor Rens mag nu gaan genieten van een welverdiend emeritaat. Toch blijft […]

Lees meer

MIVA collecte 29 en 30 augustus

Op 29 en 30 augustus is de meeropbrengst van de collecte bestemd voor de MIVA, de missie verkeersmiddelen actie. Dit jaar vraagt de MIVA uw aandacht voor een bijzonder straatkinderenproject in Ghana. Dit project is opgezet door pionier Gideon Markin, die zelf straatkind was. Hij weet als geen ander hoe hij kinderen en hun ouders kan motiveren hun lot in […]

Lees meer

Alpha-cursus start binnenkort

15 September start er weer een nieuwe Alpha-cursus. De Alpha-cursus biedt in 10 avonden en 1 weekend een kennismaking met het christelijk geloof. Het biedt mensen op een ontspannen manier de gelegenheid om hier meer over te leren. Elke avond begint met een gezamenlijke maaltijd. Hierna wordt het thema van de avond ingeleid. Daarna gaan we met elkaar in gesprek. Voor meer […]

Lees meer

16 augustus:  Pastor Rens wordt 75 jaar en gaat met emeritaat

Zondag 16 augustus viert Pastor Paul Rens zijn 75e verjaardag. Een memorabel moment. In de aanloop naar dit kroonjaar heeft Pastor Rens aan de Bisschop het verzoek gericht om ontheven te worden van zijn benoeming als lid van het pastorale team van onze parochie.  Zijn leeftijd en gezondheid, die de laatste jaren wat te wensen heeft overgelaten, liggen aan de […]

Lees meer

15 AUGUSTUS: Maria Tenhemelopneming

Zaterdag 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van de Tenhemelopneming van Maria. Dit grootste Mariafeest willen wij met gepaste eer vieren. Op zaterdag 15 augustus zijn er twee feestelijke eucharistievieringen: 18.30 uur: Openluchtmis bij het Lourdesaltaar in de pastorietuin te Breugel mmv het Kerkkoor 18.30 uur: Gezongen Avondmis in de St. Martinuskerk (Sint-Oedenrode) mmv het Goede Herderkoor.

Lees meer
1 86 87 88 89 90 99