Vastenactie

De collecte van Samen Verder voor de Stichting Sun in Ghana heeft €  7.166,83 opgebracht! Voor dit doel is er ook in de kerken van de Heilige Oda parochie gecollecteerd. Hiervoor danken wij alle gulle gevers en de collectanten voor hun inspanning. Mocht U afwezig zijn geweest toen de collectant langs kwam – en U wilt ook uw bijdrage leveren, […]

Lees meer

Avond van de Martelaren 27 maart 2015

Wellicht kent u mij al. Ik ben pater Ziad Hilal, een jezuïet uit Syrië. Ik was goed bevriend met uw Nederlandse pater Frans van der Lugt. U weet het vast nog wel: de man die weigerde de oude binnenstad van Homs en zijn mensen te verlaten, terwijl het er met de dag onmogelijker werd te overleven. Door zijn noodoproepen via […]

Lees meer

Pater Frans

De dag dat ik deze column schrijf, 7 april, is het precies een jaar geleden dat in de Syrische stad Homs de Nederlandse Jezuïet Frans van der Lugt op gruwelijke wijze werd vermoord. Pater Frans werd op de zondag na deze moord in de Rooise St. Martinuskerk herdacht tijdens de eucharistieviering die door KRO-RKK werd uitgezonden. Hierbij waren zijn broers […]

Lees meer

St. Antoniuskerk feestelijk heropend

Op Eerste Paasdag is de Nijnselse St. Antoniuskerk na een grondige restauratie feestelijk in gebruik genomen. Tijdens de viering werd de altaarsteen geplaatst in het altaar dat tot voor kort in de Heilige Ritakerk van Boskant stond. Ook de Boskantse doopvont is op Eerste Paasdag in gebruik genomen door de zegening van het nieuwe doopwater. Er volgen nu nog wat […]

Lees meer

Omzien naar Pasen

Afgelopen zondag hebben wij het feest van Pasen gevierd. Een heel intensieve periode  sloten wij daarmee af. De Goede Week en Pasen vormt het hart van ons liturgisch jaar. Met de inzet van velen kreeg deze periode vorm, klank en kleur. Een woord van dank aan allen die aan het welslagen van de vieringen in de Goede Week en met […]

Lees meer

Antoniusnoveen start op 14 april

In de pas gerestaureerde St. Antonius van Paduakerk van Nijnsel wordt ook dit jaar weer de noveen van de negen dinsdagen gehouden. Negen dinsdagen ter ere van de Heilige Antonius van Padua. Wij overwegen zijn leven en bidden om zijn voorspraak. Dit jaar vindt de noveen plaats tijdens een eucharistieviering die om 9.00 uur  aanvangt in de Nijnselse kerk. Aan […]

Lees meer

Bezoek Calvarieberg

Groep 6 bezoekt de Martinuskerk bekijkt een stripverhaal 14 staties de Kruisweg ! Beantwoord en stelt vragen. Veel voorwerpen groot en klein worden naar een berg gedragen en gesjouwd. De Calvarieberg met beeldengroepen rondom. De beelden gaan spreken, de berg leeft nog voor het Pasen is ! Dank je wel parochie en pastoraal team dat alle leerlingen van groep 6 […]

Lees meer

Officiële ingebruikname St. Antoniuskerk Nijnsel

Op Eerste Paasdag wordt tijdens de feestelijke eucharistieviering van 11.00 uur de gerestaureerde St. Antonius van Paduakerk in Nijnsel weer officieel in gebruik genomen. Tijdens de viering wordt de nieuw geplaatste doopvont in gebruik genomen met de zegening van het doopwater. In het nieuw geplaatste altaar wordt vervolgens de altaarsteen geplaatst, waarna het altaar wordt bekleedt met een dwaal. We […]

Lees meer

Ziekencommunie

Op Goede Vrijdag wordt ’s morgens de H. Communie thuisgebracht naar zieken. Wilt u vanwege de Pasen de H. Communie ontvangen, dan kunt u dat doorgeven aan het secretariaat van de parochie: 0413 – 477741 (maandag t/m vrijdag tussen 10 en 12 uur).

Lees meer

Vier de Goede Week en Pasen mee

Afgelopen zondag is de Goede Week begonnen. Wij volgden Jezus bij zijn intocht in Jeruzalem. In de komende dagen blijven wij Hem volgen: tijdens het Laatste Avondmaal waarbij Hij het indrukwekkende teken van de voetwassing verrichtte en de H. Eucharistie instelde. Wij volgen Hem bij zijn gevangenneming, kruisweg, dood en zijn verrijzenis op de derde dag. Tijdens tal van vieringen […]

Lees meer
1 83 84 85 86 87 92