Programma bedevaart

Van 22 tot en met 30 oktober gaan de parochies van ons dekenaat op bedevaart naar Rome, Assisi en La Verna. In totaal hebben zich 123 pelgrims aangemeld. Het is bijzonder dat wij met zovelen deze pelgrimage mogen maken in dit Heilig Jaar van de Barmhartigheid. Inmiddels is het programma voor de bedevaart verder ingevuld. Via onderstaande link kunt u een powerpoint van de bedevaart downloaden. Het programma is onder voorbehoud want er kunnen zich altijd nog wijzigingen voordoen.
Woensdagavond 21 september wordt in zalencentrum ‘De Beckart’ in Nijnsel een informatiebijeenkomst gehouden voor alle deelnemers. Aanvang 20.00 uur.
Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot Anne van Beljouw van het parochiesecretariaat H. Oda in Sint-Oedenrode. In de vakantietijd is zij aanwezig op dinsdag en donderdag tussen 10 -12 uur: 0413-477741. Mailen kan ook: secretariaat@heiligeodaparochie.nl

Download hier het programma voor de bedevaart