Brief van de Deken

NIEUWSBRIEF DEKENAAT
HEILIG JAAR 2016

logo heilig jaarAan de pastores, besturen, vrijwilligers en alle betrokken parochianen van het
Dekenaat Sint-Oedenrode / Veghel

Geachte collega’s, beste dames en heren,

Een nieuw werkjaar in onze parochies is begonnen. Een werkjaar dat mede in het teken komt te staan van het Heilig Jaar dat Paus Franciscus op 8 december aanstaande in Rome zal openen. Een Heilig Jaar dat in het teken zal staan van de barmhartigheid. Het door de paus gekozen thema voor het Heilig Jaar 2016 luidt dan ook: ‘Barmhartig als de Vader’.

In de bul waarmee Paus Franciscus het Heilig Jaar afkondigde, roept hij op om dit jaar in alle geledingen van de Wereldkerk te vieren en daarbij ook de dialoog te zoeken met onze medechristenen uit de orthodoxie en de reformatie. Tevens wordt een oproep gedaan om bij dit Heilig Jaar ook de verbinding te leggen met Jodendom en Islam.

Het Heilig Jaar is een kans om ons geloof te verdiepen en te vieren. Samen op bedevaart is daarbij een belangrijk instrument. De paus nodigt ons uit om in het Jaar van de Barmhartigheid samen te gaan pelgrimeren.

Ik heb enkele pastores uit ons dekenaat (pastoraal werkende Manon van den Broek, pastoraal werkende Marlies Beij, diaken Hans van Bemmel en pastoor Joost Jansen o.praem) gevraagd om mee te denken bij de invulling van een mooi en inspirerend programma voor het Heilig Jaar 2016.

Een eerste aanzet van het programma vindt u in deze nieuwsbrief. Er zullen, zoals afgelopen werkjaar, vier inhoudelijke bijeenkomsten zijn voor de pastores. Ook leden van pastoraatsgroepen en kernvrijwilligers/sters zijn hierbij van harte welkom.
Er is gekozen voor vier bijeenkomsten rond het thema ‘barmhartigheid’. We zullen de barmhartigheid belichten vanuit het Jodendom, Christendom en de Islam.

Op zaterdag 23 april 2016 zal er in Dinther een ‘Dekenale Dag’ worden gehouden voor alle pastores, parochiebesturen, pastoraatsgroepen, pastorale raden, toren-/contactgroepen en vrijwilligers/sters van onze parochie. Deze dag willen wij ons verbonden weten met gelovigen over heel de wereld die ook het Heilig Jaar vieren. De dekenale dag zal vormkrijgen door een centrale lezing, workshops, een infomarkt en een viering.

De dekenale dag loopt over in de ‘Nacht Zonder Dak’. Jongeren vanuit dekenaat en bisdom zullen in de ontmoetingstuin van Dinther de nacht doorbrengen in de openlucht. Van harte willen wij dit diaconale project van harte ondersteunen.

Op 22 juni 2016 zullen de pastores van het dekenaat een bezoek gaan brengen aan Sint-Egidiusgemeenschap in Antwerpen.

Een bijzondere activiteit in het Heilig Jaar wordt ongetwijfeld de bedevaart die wij van 22 t/m 30 oktober 2016 naar Rome en Assisi gaan maken. Wij hopen met velen -jong en oud-!!! Binnenkort wordt hierover nadere informatie naar de parochies en pastores gestuurd.

Voor al deze activiteiten geldt dat per onderdeel nadere informatie volgt. Vanwege het Heilig Jaar nodigen wij (m.u.v. 22 juni) ‘heel breed’ uit: pastores, leden van pastoraatsgroepen, toren-/contactgroepen, leden van pastorale raden, leden van religieuze communiteiten uit ons dekenaat.

Graag spreek ik, mede namens Manon van den Broek, Marlies Beij, Hans van Bemmel en Joost Jansen, de wens uit dat velen zullen aansluiten bij de activiteiten in het komende Heilig Jaar. Het ‘Jaar van de Barmhartigheid’ is een kans voor ons allen om het geloof in onze eigen leefomgeving een positieve impuls te geven.

Door middel van nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte. Op de website van de H. Odaparochie komt een aparte rubriek over de dekenale activiteiten in het Heilig Jaar en de parochiebedevaart: www.heiligeodaparochie.nl.

Op de website van het Vaticaan kunt u informatie over het Heilig Jaar vinden. Tevens staan daar ook het gebed en de hymne voor het Heilig Jaar: www.vatican.va.
Tevens maak ik u er op attent dat de firma Slabbinck speciale paramenten en banieren voor het Heilig Jaar heeft uitgebracht. Zie hiervoor: www.slabbinck.be.

Tot slot: het ligt in mijn bedoeling om tijdens de zaterdagavonden en zondagen in de Advent de parochies van het dekenaat te bezoeken en tijdens de verkondiging stil te staan bij de viering van het Heilig Jaar in ons dekenaat. Afspraken hierover zal ik met de afzonderlijke pastorale teams maken.

Voor de afzonderlijke programmaonderdelen volgt steeds een aparte uitnodiging met nadere informatie.

Met vriendelijke groet,

Deken Vincent Blom