Pastorale raad

Doelstelling en taken van de pastorale raad:

  • Is klankbord voor het pastorale team.
  • Denkt mee met het pastorale beleid van de parochie naar de toekomst toe en wil dit ook dragen.
  • Ontvouwt initiatieven voor de parochie.
  • Wil meedenken en meewerken aan een evenwichtig pastoraal plan voor de toekomst van onze parochie op het gebied van de katechese, de diaconie, de liturgie, de gezinnen, jongeren en ouderen, waarbij door het verminderen van priesters, diakens en pastoraal werkenden, de verantwoordelijk van alle gedoopten wordt aangesproken in de opbouw van de Kerk en het dragen van de parochie. Dit conform Handelingen 2, 42-47 en 4, 32-35.
  • Zorgt voor een pastorale continuïteit in de parochie. 

Vanuit de parochiegemeenschap hebben zitting:

-Lambert Verhoeven
-Laura Verzantvoort
-Marjolein Kuipers
-Wim van Dijk
-Jolanda van Soerland
-Sannie de Rooij

Namens het pastorale team hebben zitting in de pastorale raad:

-Diaken Wilchard Cooijmans
-Pastoor Robert van Aken