Het Sint Catharina gilde in de Sint Jan

Op zondag 23 juni, Sacramentszondag, luisterde het Sint Catharina gilde Son de vieringen in en om de Sint Jan in den Bosch op. De volledige naam van de Sint Jan is “Kathedrale Basiliek van Sint Jan Evangelist” . Voor de plechtige Eucharistieviering kwam het gilde met slaande trom de kerk binnen. Tijdens de viering volgden de ceremoniën tijdens de consecratie met hoofdvaandel vendels en trommen. Celebranten waren Mgr. Mutsaers en Plebaan Vincent Blom.

Na de viering volgde de Sacramentsprocessie rond de Sint Jan en de Parade. Op het grasveld achter de Sint Jan, aan het Noordertransept,  was het rustaltaar alwaar het Sint Catharinagilde de “eed van trouw” aan het Kerkelijk gezag hernieuwde. Daarna bracht het gilde nog een vendelgroet met het vendelgebed. In dat gebed worden de symboliek van de verschillende vendelslagen vertaald naar de strijd tussen goed en kwaad.  

De organisatie was in handen van De Aloude Broederschap van het Hoog Heilig Sacrament uit ’s-Hertogenbosch. Deze broederschap werd opgericht in 1480 “tot eer van het allerheiligste en eerbiedwaardig Sacrament”. Het Sint Catharina Gilde Son is van 1459 maar vermoedelijk nog ouder.

Een mooie en waardevolle gebeurtenis voor het Sint Catharinagilde.