Bijzondere Nachtmis in St. Martinuskerk

Bijzondere Nachtmis in St. Martinuskerk dit jaar krijgt de Kerstnachtmis in de Rooise St. Martinuskerk een bijzondere uitstraling. KRO-RKK heeft onze medewerking gevraagd om de nachtmis vanuit Sint-Oedenrode uit te zenden. Een grote eer valt ons daarmee te beurt. De ‘gewone’ orde van Kerstavond zal daarom dit jaar iets anders zijn. In verband met opbouw en camera-repetitie is er dit jaar geen vroege Kerstavondviering in de St. Martinus. De Nachtmis zal aanvangen om 23.30 uur en blijft, zoals altijd met TV-missen, keurig binnen de tijd. Het vraagt dus enige aanpassing, maar brengt tegelijk uitdaging. De koren, volwassenen en jeugd zullen zingen, zullen voor een verrassend repertoire zorgen. We hopen van harte dat velen, ondanks het misschien wat latere tijdstip, de viering live in de kerk zullen meemaken. De Kerstnachtviering op televisie is een zeer goed bekeken programma. Het schept voor ons allen de opdracht en de verantwoordelijkheid om de mensen thuis, die om wat voor reden ook niet meer naar de kerk kunnen, een mooie Kerstviering te brengen. Heel bijzonder voor zieken, ouderen, gevangenen, eenzamen. Van harte nodigen wij u uit om de Kerstavond met ons mee te vieren in de St. Martinuskerk.

Pastoor Vincent Blom