Voorbereiding op het Vormsel 2019/2020

Wie ben jij eigenlijk? En waar sta jíj voor? Kies maar eens! En kiezen mogen én zullen we: bij verkiezingen bijvoorbeeld.  Maar ook: welk voortgezet onderwijs voor ons kind, welke hypotheek, welke sport, welke levensbeschouwing. Als het goed is, neemt u de tijd voor belangrijke keuzes. Wij durven het bijna niet te vragen! We leggen u nóg een keuze voor: doet uw kind mee aan de vormselvoorbereiding?

Het Vormsel is het laatste van de drie sacramenten waarmee je in ingroeit in het geloof. Eenmaal gevormd, ben je klaar voor je volwassen leven als christen.
Onze parochie heeft als uitgangspunt dat kinderen die zijn gedoopt en hun eerste heilige Communie hebben gedaan, zich op een overzichtelijke en prettige manier kunnen voorbereiden op het Vormsel.

Onder al het kiezen ligt eigenlijk de vraag: Van wie houd jij? En wie houdt er van jou? En hoe gaat dat dan, liefhebben? Hoe houd je het vol? En als het dan mislukt of mislukt is? Dit zijn meteen ook de kernvragen in ons geloof. Uw zoon of dochter krijgt de gelegenheid om deze kwesties op een natuurlijke manier met klas- of leeftijdsgenoten te onderzoeken. Of hij of zij uiteindelijk gevormd wil worden, is aan het kind zelf.

In september gaat de voorbereiding op het Vormsel van start voor de kinderen die dan in groep 8 zitten of 11 jaar en ouder zijn. De voorbereiding begint met een informatieavond voor ouders én kinderen over het Vormsel en de voorbereiding daarop. Deze is voor kinderen uit Sint-Oedenrode en hun ouders op woensdag 4 september in  parochiecentrum de Goede Herder in Eerschot.

De informatieavond voor kinderen en ouders en uit Son en Breugel is op donderdag 5 september in parochiecentrum Sint Petrus’ Banden in Son.

Kijk op de website van de parochie bij ‘Ik wil— het Vormsel’ voor meer informatie. We ontmoeten jullie graag op een van deze avonden!

Wilchard Cooijmans Manon van den Broek