Paaswinkeltje communicanten

Onze parochie is genoemd naar de heilige Oda, en Sint-Oedenrode heeft een Odaschool. Oda is patrones voor blinden en slechtzienden. Daarom bestaat er in Kenia, Afrika óók een Odaschool. Het is een school voor kinderen met een visuele beperking. De zusters Franciscanessen uit Oudenbosch hebben de school 60 jaar geleden gesticht. Nu werken er leerkrachten uit Kenia zelf. Het motto van de school is: ‘Kansen, geen medelijden.’ Door de kansen die de Odaschool biedt, zijn leerlingen zelf weer leerkracht geworden, advocaat of muzikant. Ieder kind leert op school om in zijn levensonderhoud te voorzien.

De meeste kinderen komen uit arme gezinnen en kunnen weinig schoolgeld betalen. Elk jaar is er geld nodig om medicijnen en ziekenhuiskosten te betalen voor de kinderen. Er is geen ziektekostenverzekering in Kenia. Daarom sparen de communicanten voor een jaar ziektekosten van de Oda basisschool in Kenia. Zij zetten daarvoor zelf acties op touw, of brengen geld mee. Maar er zijn ook een paar gezamenlijke acties. Eén ervan is het Paaswinkeltje.

Aan het einde van de vieringen op Palmzondag 14 april, om 9.30 u in de Martinuskerk in Sint-Oedenrode en om 9.30 u én 11.00 u in de Sint Genovevakerk in Breugel gaan de communicanten zelf gemaakte paasspulletjes, koekjes en paastakken verkopen. Zo hopen ze extra geld bij elkaar te brengen, en u als kerkganger aan leuke paasspulletjes te helpen. We hopen op veel aanloop bij onze Paaswinkeltjes!

Manon van den Broek