Water verandert alles

De bisschoppelijke Vastenactie richt zich dit jaar met name op projecten rond schoon drinkwater.  Vanuit de Odaparochie willen we een bijdrage leveren aan een project op het Indonesische eiland Flores.

De bergdorpen op het eiland Flores zijn erg arm en door de afgelegen ligging zijn er nauwelijks basisvoorzieningen. Meer dan de helft van deze dorpen heeft geen toegang tot schoon drinkwater. Het gevolg is dat sanitaire voorzieningen slecht zijn of zelfs geheel ontbreken. De gebrekkige hygiëne leidt tot infectieziekten, die worden verspreid door vervuild water. Vooral kinderen zijn hier gevoelig voor, omdat hun immuunsysteem kwetsbaarder is. De kindersterfte is dan ook hoog. Een slechte gezondheid leidt tot lage productiviteit. Zieke mensen kunnen immers weinig bijdragen aan het huishouden en werk; zieke kinderen kunnen niet goed studeren. Geld dat besteed wordt aan medicijnen kan niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Dit project richt zich op het bevorderen van de levensomstandigheden en de zelfredzaamheid van de inwoners van Detukeli-Kebesani, een dorp met 1.536 mensen. Er worden openbare toiletten gebouwd en voorzieningen aangelegd voor schoon drinkwater. Ook is er aandacht voor educatie. Op school krijgen de kinderen les in gezondheid en hygiëne. Daarnaast worden er trainingen en vakopleidingen gegeven, zodat de inwoners in staat zijn zelf de watervoorzieningen te onderhouden. Er zal ook een watercomité worden opgericht, dat verantwoordelijk wordt voor het onderhoud. Hiermee wordt werkgelegenheid geschapen voor de dorpsbewoners en wordt hun zelfredzaamheid versterkt.

In het weekend van 30 en 31 maart is de gehele collecte bestemd voor dit goede doel van de Vastenactie.