Installatieviering nieuwe pastores 3 februari

Na een hartverwarmend afscheid van pastoor Vincent Blom en pater Pushpa op zondag 30 december jongstleden, wacht ons nu een welkom!

Wij verwelkomen pastoor Robert van Aken en kapelaan Bryan van de Mortel. Met ingang van 1 februari aanstaande gaan zij deel uitmaken van het team van de heilige Odaparochie. Zij zijn van zins om hun nieuwe pastorale opdracht met veel enthousiasme op te pakken, zo hebben zij ons verzekerd. Pastoor Van Aken gaat de leiding van het pastoraal team en het parochiebestuur op zich nemen.

Tijdens de pontificale eucharistieviering van zondag 3 februari om 10.30 uur in de H. Martinuskerk aan het Kerkplein in Sint-Oedenrode zal de bisschop van ’s-Hertogenbosch, Mgr. De Korte, pastoor Van Aken installeren. Daarnaast stelt de bisschop kapelaan Van de Mortel voor die in onze heilige Odaparochie zijn eerste benoeming aanvaardt.
Na afloop van de viering bent u uitgenodigd om achter in de kerk onder het genot van een kop koffie of thee kennis te maken met beide pastores.

Wij spreken de hoop en het vertrouwen uit dat velen gebruik zullen maken van de gelegenheid om de nieuwe pastoor en kapelaan een warm welkom te bereiden, zodat zij zich snel thuis zullen voelen binnen onze parochiegemeenschap van Sint-Oedenrode, Son en Breugel.

Wij kijken met belangstelling uit naar uw komst.

Parochiebestuur en Pastoraal team Parochie Heilige Oda