Woord van dank

Zondag 30 december jongstleden stond in het teken van ons afscheid van de H. Odaparochie. Sinds begin oktober wisten we dat deze dag zou komen. Door een hele reeks overplaatsingen in ons bisdom, hebben ook wij een nieuwe benoeming gekregen: in Bergeijk en Den Bosch.

De viering, afgelopen 30 december, stond in het teken van het feest van deze zondag: de Heilige Familie van Jezus, Maria en Jozef. Een feest voor de christelijke families vandaag en voor de familie van onze Odaparochie in het bijzonder. In dankbaarheid kijken wij terug op deze bijzondere Eucharistieviering met de gezamenlijke koren en met muzikale begeleiding van het Dommelvolk. Een volle St. Martinuskerk, veel samenzang en woorden van dankbaarheid.

Na de Mis werden vele handen geschud en woorden gewisseld. Daarnaast ontvingen wij ook via de post, de mail en de app nog de nodige reacties bij ons afscheid. Dat alles hebben wij als hartverwarmend ervaren. Ook de vele presentjes (soms heel creatieve) hebben daar aan bijgedragen.

Namens de parochie ontvingen wij van onze vice-voorzitter, Wim van Dijk, een blijvend aandenken. Het in zilver uitgewerkte logo van de Odaparochie (Pater Pushpa) en een bronzen klokje met de beeltenis van de Heilige Oda (Pastoor Blom). Dank voor deze blijken van waardering voor de jaren dat wij in uw midden werkzaam mochten zijn.

De afgelopen tien jaar stonden in het teken van de fusie van de vijf parochies van Sint-Oedenrode en later met die van Son en Breugel. Een proces dat niemand heeft gezocht, maar door de actuele situatie van de Kerk in onze streken is ingegeven.

In deze jaren hebben wij veel sympathie en vriendschap mogen ervaren: van de collega’s in het pastorale team, van de leden van het parochiebestuur, de pastorale raad en de torengroepen. Wij mochten sympathie ontvangen van de vele vrijwilligsters en vrijwilligers en van zovele parochianen. Samen mochten wij bouwen in vertrouwen. Daarvoor zijn wij u oprecht en blijvend dankbaar!

Pater Pushparaj HGN
Pastoor Vincent Blom

Omroep Meierij heeft een uitgebreide samenvatting gemaakt van de afscheidsviering. Klik hier om deze te bekijken.