Onttrekking aan eredienst Ollandse kerk

Op 16 december 2018  heeft de bisschop van ’s-Hertogenbosch, de priesterraad van het bisdom gehoord hebbende, het decreet bekrachtigd tot onttrekking aan de eredienst van de St. Martinuskerk in Olland. Tot en met 28 december 2018 kan bij de bisschop bezwaar worden aangetekend tegen deze onttrekking. Dit bezwaar dient schriftelijk te worden gericht aan de bisschop van ’s-Hertogenbosch: Parade 11, 5211 KL  ’s-Hertogenbosch.