Iets nieuws beginnen

Traditioneel sluiten we met ‘Oud en Nieuw’ het jaar af en beginnen we aan een nieuw jaar. Maar ook het einde van het kerkelijk jaar en de Advent zijn niet zonder betekenis. De lezingen op de laatste zondagen van het kerkelijk jaar gaan over de eindtijd, goed en kwaad, en gerechtigheid. We rekenen af met het voorbije jaar. In de Advent is het nog niet meteen feest. God gaat in ons iets nieuws beginnen. We lezen teksten vol belofte en hoop. Maar het is ook verwarrend. Met Maria vragen we: ‘Hoe zal dit gebeuren?’

De jaarwisseling in onze parochie staat dit jaar in het teken van afscheid van twee priesters. Vele jaren waren pater Pushpa en pastoor Blom beeldbepalend voor onze parochie. Als we in deze dagen terugkijken naar hun beider bijdragen aan onze  parochiegemeenschap, dan zullen we veel vruchten zien, groot en klein. Het is goed om hierbij stil te staan. Dan kunnen we samen op 30 december met een dankbaar hart afscheid van hen nemen, en hen feestelijk, voorzien van onze gebeden uitgeleide doen.

Vervolgens gaat God in ons iets nieuws beginnen. Hoe zal dat gebeuren? Misschien vinden we houvast in de Schrift. Daar lezen we met hoeveel respect God omgaat met dat meisje, in wie Hij een nieuw begin gaat maken. Ze krijgt uitleg, en de verzekering dat het goed zal zijn, wat er gebeurt. Ze hoeft haar leven niet te verloochenen, dingen weg te doen, zich verbijten. Ook al zullen er dingen gebeuren die zij niet zal begrijpen. Er wordt iets nieuws toegevoegd, tot geluk van veel mensen. Op deze manier kunnen we toeleven naar de komst van kapelaan van de Mortel en pastoor van Aken. Blij en dankbaar, vol hoop op het nieuwe en goede dat God gaat beginnen in ons.

Manon van den Broek