Zondag van de armen – collecte voor de PCI

Vorig jaar heeft Paus Franciscus aangekondigd dat voortaan iedere 33e zondag door het jaar in het teken zal staan van de armen.  Op de voorlaatste zondag van het kerkelijk jaar staan wij dus stil bij de armen. We worden uitgenodigd om stil te staan bij het armoede vraagstuk als geheel, maar ook bij de individuele armen in onze eigen omgeving. Daarnaast is het ook een goed moment om stil te staan bij allen die zich inzetten voor de armen. Hierbij mogen we denken aan de Parochiële Caritasinstellingen, de Vincentius-verenigingen, aan de kloosterorden- en congregaties die zich inzetten voor de armen en aan nieuwere initiatieven zoals de voedselbanken.

Al weer een aantal jaren kennen we ook in onze Odaparochie een Parochiële Caritas Instelling (PCI) onder de naam “PCI De Goede Herder”. De Caritasinstelling wil mensen ondersteunen, met name in materiële en financiële nood. Ze doet dit door een luisterend oor te bieden, te helpen bij het vinden van de weg naar de juiste instanties en zo nodig door het verstrekken van een renteloze lening of een gift. In de afgelopen jaren hebben we – met  uw steun – al diverse mensen vooruit kunnen helpen. PCI De Goede Herder is afhankelijk van collectes en giften van parochianen. Daarom wordt er in het weekend van 17 en 18 november (zondag van de Armen) in alle kerken van de Odaparochie een extra collecte worden gehouden voor dit goede doel. We willen deze collecte bijzonder bij u aanbevelen.

Diaken Wilchard Cooijmans