Laatste viering Ollandse kerk

Op zaterdag 10 november vindt in de Ollandse St. Martinuskerk de laatste Eucharistieviering plaats. Na deze viering zal de bisschop de kerk aan de eredienst onttrekken. In overleg met het bisdom zal het parochiebestuur zich inzetten voor een waardige herbestemming van het gebouw. Bekeken wordt of, zoals bij de Ritakerk in Boskant, de doopkapel behouden kan blijven als devotiekapel. Tevens zou daar dan de mogelijkheid zijn om op een doordeweekse dag de Eucharistie te vieren.

De viering van 10 november staat in het teken van Sint-Maarten, de patroon van deze kerk. Het is een viering in dankbaarheid voor al het goede dat er in deze kerk gevierd mocht worden in momenten van vreugde en verdriet. Op een later moment is er een passend ‘dank-je-wel’ voor alle vrijwilligers en vrijwilligsters van de Ollandse geloofsgemeenschap.

Bestuur parochie H. Oda