Collecte MISSIO 20 en 21 oktober

God is ons een toevlucht en een sterkte.

Onder dit motto uit psalm 46 voert Missio dit jaar campagne voor de Wereldmissiemaand. Deze zin uit de Bijbel is een bron van kracht voor christenen wereldwijd. In Ethiopië en hier bij ons in Nederland.

Ethiopië heeft een rijke cultuur, maar is nog steeds een van de armste landen ter wereld. Het is grotendeels afhankelijk van de landbouw. De Rooms-katholieke kerk is ondanks haar kleine omvang van 0,7 procent van de bevolking zeer actief. Zij zet zich in voor scholing, zorg voor armen en hulp aan vluchtelingen.

Ethiopië is de grootste koffieproducent van Afrika. In de regio Kaffa zijn de Menjas afhankelijk van de koffieverbouw. Deze bevolkingsgroep is erg klein, is arm en wordt gediscrimineerd. Vanuit hun gemeenschap in Wush Wush hebben de “Kleine zusters van Jezus” zich het lot van de Menjas aangetrokken en proberen ze hun situatie te verbeteren.

Ethiopie neemt na Oeganda het grootste aantal vluchtelingen op, ongeveer 900.000 mensen. In Gambella wonen vooral mensen uit Zuid-Soedan, gevlucht voor de oorlog. De priesters, zusters en catechisten die hier leven, gaan naar de vluchtelingenkampen, delen het armoedige leven en bemiddelen tussen vijandige etnische groepen.

Missiezondag is vooral een feest van solidariteit. We vieren dat we deel zijn van een wereldwijde gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte van Missiezondag (20 en 21 oktober) of stort uw bijdragen op NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v.. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag.