Ollandse kerk wordt onttrokken aan de eredienst

Zaterdag 29 september is aan de Ollandse geloofsgemeenschap meegedeeld dat hun kerkgebouw aan de eredienst wordt onttrokken. De sluiting van de St. Martinuskerk hing al enige tijd in de lucht. Een zeer beperkt kerkbezoek en niet toereikende financiële middelen hebben tot deze beslissing geleid. Daarnaast moet het kerkgebouw een ingrijpende renovatie ondergaan. De hoge kosten van dit groot onderhoud zijn door de Ollandse geloofsgemeenschap niet meer te dragen.

Op grond van het bovenstaande zal de bisschop van ’s-Hertogenbosch de Ollandse kerk aan de eredienst onttrekken. Op zaterdag 10 november, de vooravond van de gedachtenis van Sint-Martinus, wordt voor de laatste keer Eucharistie gevierd in de kerk van Olland.

Het parochiebestuur heeft met de torengroep en direct betrokken parochianen gesproken over de sluiting van de kerk. Allen zien de realiteit van deze beslissing onder ogen. Tegelijk is er ook de pijn om de sluiting van een kerk. Die pijn is er vooral bij hen die tot het laatst toe trouw zijn gebleven aan de Ollandse geloofsgemeenschap. Deze kleine trouwe kern is tot nu toe tweewekelijks aanwezig om de zaterdagavondmis doorgang te laten vinden. Helaas is deze daadkracht niet voldoende om de toekomst te garanderen. De broze financiële positie en de hoge kosten van het groot onderhoud hebben de nu genomen beslissing versneld.

Het parochiebestuur is veel dank verschuldigd aan alle betrokken parochianen en vrijwilligers.  Met hen willen wij ons inspannen om de laatste viering in de Ollandse St. Martinuskerk op een heel waardige wijze te laten verlopen. Een viering in dankbaarheid voor al het goede dat er mocht plaatsvinden.

In overleg met het bisdom zal het parochiebestuur zich inzetten voor een waardige herbestemming van het gebouw.

Bestuur Parochie Heilige Oda