Familievieringen ‘Nieuwe stijl’ in Nijnsel

Een aantal jonge ouders heeft het initiatief genomen tot familievieringen waarbij kinderen zeer welkom zijn, en waar volwassenen en kinderen elkaar kunnen ontmoeten. Zo omschrijven zij in telegramstijl wat er gaat gebeuren:

WAT: Familievieringen voor 0- tot 100-jarigen

WAAR: Antonius van Paduakerk in Nijnsel

WANNEER: Elke 2e en 4e zondag van de maand om 11.00u

HOE: 2e zondag: Eucharistieviering met daarnaast Kinderkerk voor kinderen vanaf groep 3 en opvang voor de peuters en kleuters.

4e zondag:  Eucharistieviering met bijzondere aandacht voor kinderen vanaf groep 3. Daarnaast een eigen viering voor peuters en kleuters en hun ouders.

Altijd gezamenlijk starten en eindigen.
Samenkomst met eten en drinken na de viering.

WAAROM: Om andere ouders en gezinnen te ontmoeten
en het geloof op een begrijpelijke manier aan onze kinderen mee te geven, van kleins af aan.

Zondag 23 september om 11.00 u gaan we van start in de kerk van de Heilige Antonius van Padua in Nijnsel. Van harte welkom!

Hier leest u meer hierover.

In de MooiRooi krant