Een frisse start

In het zuiden is de zomervakantie langzaam voorbij. Elders in het land mag men nog even genieten van vrije tijd en ontspanning.  Wij hernemen langzaam weer de gewone loop van het leven. Na een lange, mooi en vooral warme vakantie mogen wij weer een frisse start maken. Dat geldt voor onze scholieren en studenten, dat geldt voor hen die werk en arbeid weer opnemen, het geldt ook voor ons als parochie. We maken ons op voor een nieuw werkjaar. Dat wordt dit jaar op een bijzondere wijze geopend met de SamenLoop voor Hoop, de Ritaviering en in sommige kernen met de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst. Daarnaast wordt ook weer een begin gemaakt met de voorbereiding op de Eerste Communie en het H. Vormsel.  In oktober staat een bedevaart naar Lourdes op het programma. Een frisse en actieve start!

Het zij ons allen gegeven dat wij met veel enthousiasme de draad van het parochieleven weer opnemen. Samen mogen wij blijven bouwen aan onze ene parochie.

Begin augustus mocht ik met een groep parochianen een pelgrimage maken naar het Heilig Land. Israël en Palestina, hoewel gescheiden door een hoge muur en veel prikkeldraad, vormen samen het ene Heilige Land. We traden in de voetstappen van Jezus en volgden zijn leven van zijn geboorte in Bethlehem tot de verrijzenis op Paasmorgen in Jeruzalem. We bezochten de Jordaan waar Jezus door Johannes werd gedoopt, zijn vaderstad Nazaret, Kana, het meer van Galilea en de heilige stad Jeruzalem. We bezochten zovele bijbelse plaatsen die we door het jaar heen steeds weer tegenkomen in het evangelie.

Het leven van Jezus tot je nemen. Dat hebben wij als pelgrims gedaan bij onze rondreis door het Heilig Land. Een indrukwekkende en zeer rijke ervaring. Trekkend door Israël en Palestina word je zelf deel van het verhaal van de bijbel.

Wij zijn teruggekeerd uit het Heilig Land. We zijn gesterkt in onze geloof. We maken een frisse start om ook hier in onze eigen parochie het leven van Jezus tot ons te nemen. Een goed werkjaar voor u allen.

Pastoor Vincent Blom