Vieringen rond Maria Tenhemelopneming

Woensdag 15 augustus viert de Kerk het feest van Maria Tenhemelopneming, het grootste Mariafeest van het jaar.

Op deze dag is er om 19.00 uur een feestelijke Eucharistieviering bij het Lourdes-altaar in de pastorietuin van Breugel (ingang aan de St. Genovevastraat). Aansluitend op deze viering is er een Sacramentsprocessie door de pastorietuin. Deze processie, die alle gelovigen volgen met brandende kaarsen, eindigt met de plechtige zegen in de kerk.

Op deze woensdagavond is er ook, zoals gewoonlijk, een Eucharistieviering in de Boskantse Ritakapel. Ook in deze avondmis vieren wij het hoogfeest van de Tenhemelopneming van Maria.

Ter voorbereiding op het Mariafeest vindt er op zaterdag 11 augustus om 18.30 uur een openluchtmis plaats bij de Mariakapel aan de Kasteellaan in Sint-Oedenrode.