Bisschop bezoekt Oogstdag Nijnsel

Op zondag 5 augustus vindt , aan het begin van de oogstmaand augustus, de jaarlijkse Oogstdag plaats op de Hoeve Strobol in Nijnsel. Het is inmiddels een goede traditie dat deze dag wordt geopend met een bijzondere Eucharistieviering. Tijdens deze Oogstviering (aanvang 10.00 uur) worden de eerste gaven van de nieuwe oogst aangeboden. Het is een goede bijbelse traditie dat de eerste oogstgaven aan God worden toegewijd. Zo danken wij God voor al wat groeit en bloeit en brengen wij tot uitdrukking dat Hij de Heer is van heel de schepping.

Dit jaar zal onze bisschop, Mgr. G. de Korte, hoofdcelebrant zijn in de Oogstviering. Zowel de parochie als de Hoeve Strobol zijn verheugd dat onze bisschop deze zondag in ons midden is, met ons de Eucharistie wil vieren en de eerste oogstgaven in ontvangst wil nemen.

Daarnaast is ook de nieuwe burgemeester van Meierijstad, C. van Rooij, aanwezig. Aan het einde van de viering zal hij de Oogstdag 2018 officieel openen.

De zang tijdens de Oogstviering wordt wederom verzorgd door een vakantiekoor, bestaande uit leden van de diverse kerkkoren van onze parochie. Daarnaast luisteren de gilden van Sint-Oedenrode, Son en Breugel en Schijndel de plechtigheid op.

Na afloop van de viering zullen de bisschop en de burgemeester een bezoek brengen aan de diverse activiteiten die er op de Hoeve Strobol worden gehouden.

We hopen op een feestelijke viering voor heel onze parochie.

Oogstviering Hoeve Strobol
Aanvang 10.00 uur
Strobolse Heidesteeg – Nijnsel
Verdere informatie: www.hoevestrobol.nl