Meibedevaart naar Odiliapeel

In samenwerking met de Odaparochie organiseren de KBO’s van Olland, Boskant en Nijnsel in de meimaand een Mariabedevaart. Dit jaar vond deze viering plaats in Odiliapeel, waar naast de kerk van de Heilige Kruisvinding een fraaie Lourdesgrot staat.  Op woensdagmiddag 16 mei begon de  bedevaart met een feestelijk gezongen Eucharistieviering in de kerk. Dameskoor Deo Favente verzorgde de zang. Na de zegen trokken de KBO-leden op naar de Lourdesgrot.

Pastoor Blom, die in 1997 naar Odiliapeel kwam om daar vanuit het seminarie stage te lopen, vertelde over het ontstaan van deze grot. De bouw betekende de inlossing van een door hem gedane belofte: als het hem gegeven zou zijn priester te worden, dan zou hij uit dankbaarheid in zijn eerste parochie een Lourdesgrot laten bouwen. En zo geschiedde.  Bij zijn eerste H. Mis in Odiliapeel (14 juni 1998) krijg hij de beelden van Maria en Bernadette geschonken. Enkele actieve parochianen, en de vader van de pastoor, bouwden vervolgens de grot. De stenen rond het beeld van Maria zijn afkomstig uit de rivier de Gave in Lourdes en de stenen op de sokkel van Bernadette komen uit Bartrès. In Bartrès staat de schaapskooi waar Bernadette Soubirous de schapen hoedde.

Na deze inleiding volgde een moment van gebed voor alle intenties die we meedragen. Het bezoek aan de Lourdesgrot van Odiliapeel werd afgesloten met het zingen van het zo bekende lied: ‘Te Lourd’ op de bergen’.

Daarna wachtte alle pelgrims koffie met gebak waarna ieder weer huiswaarts keerde. Een mooie middag in deze meimaand met Maria in ons midden.