Schoolproject heilige Oda 2018

Eens in de drie jaar biedt het Netwerk ‘Identiteit’ van Stichting Katholiek Onderwijs Sint-Oedenrode (SKOSO), in samenwerking met de parochie aan alle leerlingen van de SKOSO basisscholen een project aan rond de heilige Oda. Oda is immers de patroonheilige en naamgeefster aan Sint-Oedenrode. In dit project onderzoeken en ervaren kinderen wat helden en heiligen voor ons leven hier en nu kunnen betekenen. Deze betekenis is gegroeid vanuit het verleden. Ook deze band tussen wat er in het verleden gebeurd is, en hoe we nu naar de werkelijkheid kijken komt aan bod. Onder-, Midden- en Bovenbouw hebben ieder een eigen invalshoek.

Het project loopt nog tot en met 25 mei. Tijdens de zomeropenstelling van de Martinuskerk zullen enkele gemaakte tekeningen tentoongesteld worden.