Kerk en Staat

De nieuwe burgmeester van Meierijstad, C. van Rooij, maakt in deze maanden kennis met zijn gemeente. Vele bezoeken worden afgelegd om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de nog jonge gemeente Meierijstad. Vorige week bracht de burgemeester een kennismakingsbezoek aan onze parochie en het dekenaat. Het grondgebied van de gemeente en het dekenaat gaan voor een groot gedeelte gelijk op. Op de pastorie van de Goede Herder mocht ik de burgemeester ontvangen in aanwezigheid van de vice-voorzitter en de secretaris van ons parochiebestuur. Een hartelijke ontmoeting waarbij de burgervader zich uitgebreid liet informeren over onze Odaparochie en de overige parochies in het dekenaat. Daarnaast spraken wij ook over de plaats en de rol van de Kerk in het geheel van de samenleving. Er geldt in ons land een scheiding tussen Kerk en Staat. Voor één kan die scheiding niet strikt genoeg zijn, voor de ander zou die scheiding wat ontspannener beleefd mogen worden. Een scheiding tussen Kerk en Staat betekent echter niet dat er een scheiding is tussen Kerk en straat.

Binnen het dekenaat en de gemeente hopen wij op een ontspannen relatie. We vullen elkaar aan en kunnen elkaar op zovele terreinen ook versterken. Voor eind juni heeft burgemeester Van Rooij alle religieuze instellingen binnen Meierijstad uitgenodigd voor een informeel overleg over dit thema. Verstek elkaar in de gezamenlijke zorg voor medemensen. Ieder doet dat vanuit een eigen opdracht of bezieling, maar er is in ieder geval meer dan de scheiding van Kerk en Staat.

Vorig jaar mocht ik als deken de nieuwe ambtsketen van Meierijstad zegenen. Daarbij werd gebeden dat die keten de eenheid zou symboliseren tussen allen die in deze gemeente leven of er zich dienstbaar aan verbonden hebben.  Het bezoek van onze nieuwe burgemeester heeft dit alles nog eens bevestigd. Bij de komende Oogstviering, zondag 5 augustus op de Hoeve Strobol, zullen zowel Mgr. De Korte als burgemeester Van Rooij aanwezig zijn. De bisschop celebreert de feestelijke Eucharistie en aan het einde van deze viering zal de burgemeester de Oogstdag met een toespraak openen. Kerk en Staat vloeien dan op een heel natuurlijke wijze samen.

Dat er zegen moge rusten op Meierijstad en haar inwoners.

Deken Vincent Blom