Geloven in de ander

Ieder mens telt mee
Pinkstercollecte voor de Nederlandse missionaris 19 en 20 mei

Pater Bert Hagendoorn o.f.m.  is missionaris in Indonesië en Inge Kuiphuis missionair werker in Guatemala. Net als honderden missionarissen en missionair werkers wereldwijd zetten zij zich elke dag met hart en ziel in voor de ander. Iedere dag opnieuw gaat zij vanuit hun geloof de strijd aan tegen armoede en onrecht. Zij blijven, waar anderen gaan. Zij geloven in de kwetsbare mensen in de gemeenschap waarin zij leven. Dat geeft hun kracht en moed om de eigen situatie te veranderen. Samen gaan ze op zoek naar perspectief en hoop, op weg naar een betere toekomst en een wereld waarin iedere mens meetelt.

Vanuit Nederland dragen we hieraan bij met de Pinksteractie voor de Week van de Nederlandse Missionaris (WNM).

Kijk op www.weeknederlandsemissionaris.nl voor meer informatie en steun de Pinksteractie.

De collecte die in onze kerken gehouden wordt in het Pinksterweekend, 19 en 20 mei, gaat in zijn geheel naar de Pinksteractie.