Stille Kloosterdag

“Stilte” is het jaarthema van de protestantse gemeente Sint-Oedenrode/Son&Breugel. In aansluiting daarop organiseren  we als Oda-parochie samen met de protestantse gemeente een stille kloosterdag, om de stilte ook zelf te ervaren en daarin ruimte te maken voor God.

We zijn hiervoor op vrijdag 18 mei te gast bij de zusters Clarissen in Megen. In hun klooster leiden de zusters een leven van contemplatie, gebed en zusterschap. Stilte en eenvoud kenmerken hun dagelijks leven.

Onze stille kloosterdag wordt daarom ook geen dag van uitwisseling en discussie, maar van gebed, lezing en meditatie. De opbouw van de dag is als volgt:

9.00 uur Vertrek vanaf Mgr. Bekkersplein 1 in Sint-Oedenrode
9.30 uur Aankomst in Megen en ontvangst in het klooster
10.00 uur Bidden van de lauden (morgengebed) in onze eigen groep
10.15 uur Koffie/thee
10.30 uur Inleiding door zuster Johanna Schuts
11.30 uur Stille meditatie
12.00 uur Middaggebed met de zusters
12.30 uur Lunch (zelf meebrengen, voor soep wordt gezorgd)
13.00 uur Pauze – Tijd om te wandelen
14.00 uur Lezing door broeder Hans-Peter Bartels over Franciscaans leven
15.00 uur Koffie/thee
15.15 uur Stille meditatie
15.45 uur Bidden van de vespers (avondgebed) in onze eigen groep
16.00 uur Vertrek

Als u wilt deelnemen aan deze stille kloosterdag, kunt u zich opgeven door een email te sturen aan het secretariaat van de Oda-parochie: secretariaat@heiligeodaparochie.nl. We gaan met eigen auto’s naar Megen en zullen zoveel mogelijk carpoolen. Wilt u bij het opgeven laten weten of u zelf vervoer hebt, of graag met iemand anders meerijdt.

Er zal een bescheiden bijdrage voor de dag worden gevraagd.

Het aantal deelnemers is aan een maximum gebonden, dus geeft u zich snel op om teleurstelling te voorkomen.

Diaken Wilchard Cooijmans