Boek beschrijft behoud St. Martinuskerk

(foto: Hans van den Wijngaard/MooiRooi)

Zondag 22 april bood de voorzitter van de Stichting Behoud Martinuskerk, Fried van den Brand, aan pastoor-deken Vincent Blom en wethouder Coby van der Pas een boek aan met daarin een overzicht van bijna dertig jaar inzet van deze stichting. Dit overzicht bestaat uit alle artikelen die in de loop van deze jaren zijn verschenen in lokale- en regionale kranten. Telkens weer slaagt de Stichting Behoud Martinuskerk er in om gelden te verwerven voor het onderhoud en de instandhouding van dit monumentale Godshuis in het centrum van Sint-Oedenrode. De belangrijkste activiteit is daarbij natuurlijk de jaarlijkse boeken- en platenbeurs in februari. Veel van deze activiteiten haalden ‘de pers’. Een weerslag daarvan is nu samengebracht in een fraai boekwerk.

In aansluiting op de aanbieding van het boek sprak pastoor Blom zijn waardering en erkentelijkheid uit voor het werk van de stichting in het verleden en heden. Hij dankte ook bijzonder de voorzitter voor zijn zo trouwe en lange staat van dienst.  Als blijk van waardering deelde Fried van den Brand deze zondag in de gilde-eer door deel te nemen aan de eed van trouw aan het kerkelijk- en burgerlijk gezag.

Op de website van Omroep Meierij treft u een foto reportage aan. Gebruik daarvoor de volgende onderstaande link: http://www.omroepmeierij.nl/fotoboek/#gallery[photonic-flickr-set-72157694151728741-3]/27750227868/