Schoolproject heilige Oda 2018

Eens in de drie jaar biedt het Netwerk ‘Identiteit’ van Stichting Katholiek Onderwijs Sint-Oedenrode (SKOSO), in samenwerking met de parochie Heilige Oda aan alle leerlingen van de SKOSO basisscholen een project aan rond de heilige Oda. Oda is immers de patroonheilige en naamgeefster aan Sint-Oedenrode. In dit project kunnen leerlingen onderzoeken en ervaren wat helden en heiligen voor ons leven hier en nu kunnen betekenen. Deze betekenis is gegroeid vanuit het verleden. Ook de band tussen heden en verleden komt aan bod.

Zowel Onder-, Midden- als Bovenbouw krijgen een lesbrief over Oda aangeboden, ieder met een eigen invalshoek. In de week 21 en 22 (14 mei tot en met 25 mei) zal het project vanuit de parochie en het Netwerk worden aangeboden.

Na de looptijd van het project worden de gemaakte materialen tentoongesteld tijdens de zomeropenstelling van de Martinuskerk.

Via deze link komt u bij het beeldmateriaal dat bij het project hoort.