Bisschop zegent nieuw altaar

Op Tweede Paasdag heeft onze bisschop, Mgr. De Korte, het nieuwe Sacramentsaltaar in de St. Genovevakerk van Breugel ingezegend. Dit gebeurde tijdens een feestelijke Eucharistieviering in aanwezigheid van de burgemeester, het St. Catharinagilde, het Breugels kerkkoor en het gregoriaans koor Son. Ook een delegatie van de H. Hartparochie uit Boxtel was aanwezig. Tot voor kort stond het nieuwe altaar in de Boxtelse H. Hartkerk die nu aan de eredienst is onttrokken. Men toonde zich ingenomen met de nieuwe plek van het altaar. Daarnaast is ook een ‘nieuwe’ doopvont geplaatst, welke afkomstig is uit Sint-Oedenrode. De feestelijke viering werd afgesloten met een vendelgroet en een gezellig samenzijn in Den Bauw. Zie hieronder het fotoverslag van een mooie Tweede Paasdag.