Boekenbeurs 2018

Op 24 en 25 februari vond in de Odaschool de jaarlijkse boeken- en platenbeurs plaats. De Stichting Behoud Martinuskerk had ook dit jaar weer alles tot in de puntjes voorbereid.  Al ruim voor openingstijd stond een lange rij wachtenden voor de ingang van de school. Opnieuw is een record verbroken met een opbrengst van  € 30.000! De MooiRooiKrant berichtte daar vorige week reeds over.

Een geweldig mooi resultaat. De opbrengst van dit mooie bedrag komt ten goede aan het onderhoud en de instandhouding van de St. Martinuskerk in het centrum van Rooi. Het onderhoud van zo’n monumentaal kerkgebouw kost veel geld. Met deze bijdrage zijn we in staat om te werken aan de toekomst van dit zo beeldbepalende kerkgebouw.

Bij de grote restauratie van de St. Martinuskerk, nu al meer dan een kwart eeuw geleden, werd de Stichting Behoud Martinuskerk opgericht. Zo vele stichtingen worden in het leven geroepen om één of ander goed doel een warm hart toe te dragen, zo ook deze stichting. De Stichting Behoud Martinuskerk zag de voltooiing van de restauratie niet als een eindpunt. Ook in de toekomst, zo was toen de gedachte, is er onderhoud nodig. En zo wordt nu al zovele jaren in het laatste weekend van februari de boeken- en platenbeurs georganiseerd.

Het parochiebestuur is veel dank verschuldigd aan het bestuur en de vele vrijwilliger en vrijwilligsters van de Stichting Behoud Martinuskerk. Het hele jaar door wordt er gewerkt aan de voorbereiding van de jaarlijkse beursdagen. Het uitzoeken en sorteren van de boeken gaat immers het hele jaar door. Daarnaast slaagt het stichtingsbestuur er ieder jaar weer in een heel ‘leger’ van vrijwilligers en vrijwilligsters op de been te brengen die zorgen van een goed verloop van de beurs in de Odaschool.

Als parochiebestuur brengen wij onze dank tot uitdrukking aan allen die aan deze boeken- en platenbeurs een bijdrage hebben geleverd. En wie weet wordt er in 2019 opnieuw een record verbroken!

Bestuur parochie H. Oda